Artikelen, E-bibliotheek & nieuws, Kennis, Nieuws & artikelen, Uk

Smart Maintenance: de impact van het actief monitoren van perslucht

Waarom is het monitoren van perslucht nodig? Hoe kunt u het persluchtverbruik optimaliseren? Met onze vroege en uitgebreide opsporingssystemen weten we precies hoe we u daarbij kunnen helpen.

Slim onderhoud begint met het verzamelen van gegevens over het functioneren van het productieproces. Vaak is perslucht daar een onderdeel van. Dit is tweeledig: zowel voor het bewerken van producten, als voor het aansturen van het proces.

Meten is weten: Productie 4 x hoger

Een bedrijf dat hierop inspeelt is één van de "new venture" startups vanuit de TU-Delft: VPInstruments, producent en leverancier van flowmeters voor perslucht. Deze flowmeters kunnen digitaal uitgelezen worden en worden over de hele wereld toegepast in persluchtinstallaties in branches uiteenlopend van industrie tot ziekenhuizen. We spraken met Albert Assink, enthousiast specialist op het gebied van perslucht, over de impact van het actief monitoren van perslucht.

Albert Assink, Sales en Project Manager, VPInstruments

Wat is de toegevoegde waarde van het meten van perslucht?

"Perslucht wordt over het algemeen geproduceerd met elektrische aangedreven compressoren. Hierbij gaat 80 tot wel 90% aan warmte verloren, deze warmte kan deels worden hergebruikt maar maakt perslucht alsnog een van de kostbaarste energievormen. Lekkages en verkeerd gebruik van je persluchtsysteem wil je dan ook persé voorkomen. Met de huidige energieprijzen al helemaal, maar ook vanuit duurzaamheid gezien is het ongewenste verspilling.

Kijk je naar de TCO (Total Cost of Ownership) zie je dat op jaarbasis gemiddeld zo'n 80% aan elektrische energie opgaat en maar 10% aan aanschaf van de compressor. We zien verschillende redenen waarom klanten onze flowmeters en monitoring afnemen, maar in essentie komt het erop neer dat ze zo goed mogelijk op de hoogte willen zijn van de performance van hun perslucht systemen, en/of op afwijkingen geattendeerd willen worden. Want hiermee voorkom je verlies, waarborg je de productiezekerheid en ga je onnodig perslucht gebruik/verlies tegen."

Jullie helpen jullie klanten met de monitoring, hoe gaat dat in zijn werk?

"De gegevens van de flowsensoren verwerken wij in een klant specifiek dashboard. De gebruiker logt hierop in en heeft daarmee direct inzicht in het functioneren van zijn persluchtsystemen. Ook kan hij hierin specifieke condities bepalen waarop signalen of alarmen worden afgegeven. Wij koppelen deze gegevens aan de energiekosten waardoor de informatie vervolgens nog meer betekenis krijgt. Het is bijzonder dat de bijvangst van uitgebreide monitoring vaak veel kosten bespaart voor het bedrijf. Alleen door vroegtijdig lekkages of andere afwijkingen zoals bijvoorbeeld dauwpunt vast te leggen. Vaak zijn installaties door de jaren heen uitgebreid, zonder dat er echt wordt nagedacht over de efficiëntie van de installatie. Dan zie je bijvoorbeeld dat de diameters van de leidingen niet voldoen omdat een installatie zoveel is uitgebreid en afgetakt dat de benodigde druk niet meer gehaald wordt."

VPVision

VPVision - de volledige real-time oplossing voor energiemonitoring

Onnodig perslucht verbruik, waar moet ik dan aan denken?

"Onlangs kregen we een vraag van een bedrijf dat zich zorgen maakte over de beschikbaarheid van perslucht. Er bleek periodiek veel perslucht gebruikt te worden, waardoor de productie in gevaar kwam. Samen met de klant zijn we de persluchtinstallatie gaan monitoren en na een paar dagen bleek al uit de opgeslagen data dat er drie keer per dag extreem veel perslucht verbruikt werd. Dit gebeurde precies rond het moment van de ploegenwissel. Uiteindelijk bleek dat medewerkers hun werkplek altijd netjes schoonblazen met perslucht voordat de volgende ploeg start. Goed bedoeld maar onnodig verbruik dat de productie in gevaar bracht. Dat kun je eenvoudig voorkomen."

Heb je een voorbeeld van de opbrengst van conditie monitoring?

"Jazeker wel. We hadden een klant in Duitsland, één van Europa's grootste toeleveranciers in de voedselindustrie. Deze klant investeerde in een persluchtinstallatie waarmee hij ruimschoots de productie moest kunnen realiseren. Maar in de praktijk werd de veronderstelde productie bij lange na niet behaald. Tijdens een eerste analyse en rondgang door de fabriek hoorden we als snel dat er lekkage was. We installeerden toen in overleg met de klant een aantal flowmeters en zijn het systeem een week gaan monitoren. Toen bleek dat er dermate veel lekkage was dat de bestaande productiecapaciteit bij lange na niet behaald kon worden. Het mooie is dat dezelfde installatie meer dan vier keer meer kon produceren nadat deze lekkages verholpen waren en de installatie geoptimaliseerd was! De kosten voor het installeren van flowmeters, het monitoren en het verhelpen staan totaal niet in verhouding tot de gerealiseerde extra output. En dat dan ook nog eens met minder energie! Dat zijn wel mooie resultaten waar we als bedrijf trots op zijn. Meten is weten!"

Meer informatie over de flowmeters van VPInstruments vind je op hier.

Dit artikel is geschreven door Marcel van Wijk op 19 december 2022 in www.blog.smartindustry.nl.