Artikelen, Distributeursnieuws, E-bibliotheek & nieuws, Uitgelicht op homepage, Kennis, Nieuws & artikelen

Het belang van herijking

Kalibreren uw flowmeter op VPInstruments

Meetinstrumenten, waaronder debietmeters, moeten vooral bij gebruik betrouwbare, herhaalbare gegevens opleveren:

 • voor missiekritische toepassingen zoals energiebeheer
 • belangrijke beslissingen te nemen over de beste maatregelen om energieverspilling tegen te gaan
 • voor boekhoudkundige doeleinden, bijvoorbeeld om kortingen te krijgen van plaatselijke nutsbedrijven of de overheid en om kosten toe te rekenen.

Als nauwkeurige gegevens zo belangrijk zijn, waarom zien we dan nog steeds zoveel ongeijkte debietmeters in het veld (d.w.z. meters zonder geldig kalibratiecertificaat)? Waarom treffen we nog steeds meetapparatuur aan die sinds de eerste installatie nooit is gekalibreerd? Typische argumenten die wij uit de markt horen zijn:

Laten we deze argumenten eens in detail bekijken om te zien hoe steekhoudend ze zijn:

Wij helpen u graag!

Bent u geïnteresseerd hoe VPInstruments u kan helpen met service en herkalibratie?

Kalibratie is omslachtig

Kalibreren kan lastig zijn ... Ja, dat kan! Dit geldt vooral voor debietmetingen in grote leidingen van meer dan 3 inch, waar debietmeters groot en zwaar kunnen worden en moeilijk te verwijderen en opnieuw te installeren. In feite kan het bijna onmogelijk zijn om ze te verwijderen en terug te sturen. Maar er is goed nieuws. U kunt een lichtgewicht meter van het insteektype installeren, die gemakkelijk kan worden onderhouden. Er zijn zelfs meetinstrumenten op de markt waarbij het kritische onderdeel ter plaatse kan worden vervangen. Met andere woorden: De keuze van de juiste sensortechnologie is van het grootste belang om het kalibreren zo eenvoudig mogelijk te maken.

Speciale aanbieding om meer te weten te komen over een onderwerp

 • Door uw contactinformatie te verstrekken via dit formulier, gaat u formeel akkoord met ons Privacybeleid.
 • Dit veld dient voor validatiedoeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Kalibratie is duur

Aan kalibratie zijn inderdaad kosten verbonden. Deze zijn vooral significant wanneer men naar een extern laboratorium gaat, aangezien deze vaak 500 tot 1000 euro per instrument in rekening brengen. Ook de kosten voor het uit bedrijf nemen en opnieuw in bedrijf nemen van meetapparatuur, verpakking, verzending, behandeling en douane moeten in aanmerking worden genomen.

Dus ja, kalibratiekosten kunnen als duur worden ervaren. Maar bedenk dit: debietmeters leveren de input voor uw energiebesparingsbeslissingen, die enorme investeringen met zich mee kunnen brengen, zoals de aanschaf van een nieuwe compressor of een compressorbesturingssysteem. Denk dus aan de gevolgen van de aanschaf van de verkeerde compressor of van een minder dan optimaal regelsysteem. Wat zijn de gevolgen van een beslissing op basis van slechte gegevens? Het niet kalibreren van uw instrumenten kan leiden tot slechte beslissingen.

We hebben niet-gekalibreerde instrumenten gezien die er 100% naast zaten. We zijn ook een geval tegengekomen waarbij iemand de compressor de schuld gaf van 30% minder luchtstroom; maar na bemiddeling door een extern laboratorium bleek de orifice flowmeter verkeerd gekalibreerd te zijn. Dit was voor een grote, > 750 kW, compressor die 24 uur per dag draaide en de kosten voor kalibratie zouden onbeduidend zijn geweest wanneer men de totale kosten voor het oplossen van de problemen in aanmerking neemt. Is dit niet vaak het geval; dat de kalibratiekosten niet significant zijn wanneer men het totaalplaatje bekijkt?

Kalibratie is tijdrovend

De ouderwetse manier om te kalibreren is om uw instrument te verwijderen en op te sturen naar een laboratorium of leverancier. De kalibratieperiode plus de tijd voor uit bedrijf nemen, verzenden en opnieuw in bedrijf nemen kan gemakkelijk drie weken bedragen. Gedurende deze periode zit u zonder gegevens van uw instrument.

Tegenwoordig zijn er fabrikanten die sensorvervangingsdiensten aanbieden, wat kan worden vergeleken met het verwisselen van de banden van een racewagen. Na een korte pitstop gaat u normaal verder met meten. De vervanging gebeurt ter plaatse, zonder dat de sensor naar een kalibratielab hoeft te worden teruggestuurd. Bij een uitwisseling is er geen sprake van wachten of tijdverlies. Na de uitwisseling stuurt u gewoon de verwijderde sensor terug binnen een redelijke termijn.

Kalibratie valt buiten het toepassingsgebied

Wij hebben gevallen gezien waarin een energie monitoring systeem is geïmplementeerd, maar nadat het systeem in werking is gesteld, is herijking van de sensoren en onderhoud niet in het budget opgenomen. Sommigen beseffen niet dat alle sensoren, die deel uitmaken van een energiemanagementsysteemregelmatig moeten worden onderhouden. Voor elk sensortype moet een kalibratie-interval worden vastgesteld en voor bedrijven met ISO9001-certificering is het herkalibreren van sensoren verplicht. De eis om geijkte sensoren te onderhouden geldt ook voor bedrijven met een ISO 50001 gecertificeerd energiebeheersysteem. In sommige gevallen, wanneer het gaat om energiekortingen of kostentoerekening, is regelmatige kalibratie de wet.

Conclusie

De meeste argumenten om niet te kalibreren zijn niet steekhoudend en voor ISO-gecertificeerde installaties is kalibratie vaak vereist om de certificering te behouden. Neem dus het zekere voor het onzekere en kalibreer uw instrumenten en sensoren opnieuw.

kalibreren

cal-i-brate ˈka-lə-ˌbrāt.

"iets standaardiseren (zoals een meetinstrument) door de afwijking van een standaard te bepalen om zo de juiste correctiefactoren vast te stellen."

Kalibratie is de vergelijking van meetwaarden die door een te testen apparaat worden geleverd met die van een kalibratiestandaard waarvan de nauwkeurigheid bekend is. De standaard kan een ander meettoestel zijn met een bekende meetonzekerheid, maar ook een toestel dat de te meten grootheid genereert. De ijkstandaard is gewoonlijk herleidbaar tot een nationale norm van een nationaal metrologisch instituut.

Het resultaat van deze vergelijking kan zijn dat er geen significante fout op het geteste apparaat wordt geconstateerd, dat er een significante fout wordt geconstateerd maar dat er geen aanpassing plaatsvindt, of dat er een aanpassing plaatsvindt om de fout tot een aanvaardbaar niveau te corrigeren. Strikt genomen betekent de term ijking alleen de vergelijking, en niet de bijstelling achteraf. In het leven kalibreren we voortdurend, zonder het zelf te merken. Bijvoorbeeld, wanneer u in uw auto rijdt, kan u uw GPS als standaard gebruiken om uw snelheidsmeter te "ijken". U kunt dit proberen (veilig, natuurlijk) om de afwijking tussen de twee te bepalen.

Waarom kalibreren?

IJking is een "noodzakelijk kwaad". Op een meetinstrument dat niet regelmatig wordt gekalibreerd, kunt u niet vertrouwen. Sensoren en elektronica kunnen afwijken, vervuild raken of mechanisch verslijten. Deze potentiële problemen wil u in de gaten houden en corrigeren met behulp van een betrouwbare, herleidbare referentiestandaard.

Voor de meeste instrumenten wordt een jaarlijkse herkalibratie aanbevolen. De vraag wat het beste herkalibratie-interval is, kan worden betwist en hangt af van uw specifieke situatie. Het interval hangt af van de luchtkwaliteit, de gebruiksintensiteit, de procesparameters enz.

 • Luchtkwaliteit: Wanneer de luchtkwaliteit van uw slecht is, kan vervuiling van het sensorelement van uw flowmeter optreden en kan het zelfs beschadigd raken. Uw flowmeter moet misschien vaker dan eens per jaar opnieuw worden gekalibreerd. ISO 8753.1 is een referentie voor luchtkwaliteit die kan helpen u bij het bepalen van het beste herkalibratie-interval voor uw situatie.
 • Wetgeving / certificering: Als u een bedrijf is dat ISO 9001 of ISO 50001 gecertificeerd is, zijn regelmatige herkalibraties verplicht. Het kalibratie-interval voor elk instrument moet worden vastgelegd in een bedrijfsbeleid en vervolgens worden nageleefd. U kunt beginnen met een interval van één keer per jaar en dit zo nodig aanpassen aan de specifieke situatie op uw . Zorg ervoor dat u het bedrijfsbeleid uw aanpast wanneer u het kalibratie-interval wijzigt.
 • Energie monitoring: Als uw energiebesparing als doel heeft, moet u ervoor zorgen dat uw apparatuur regelmatig opnieuw wordt gekalibreerd om te voorkomen dat beslissingen op onjuiste gegevens worden gebaseerd. Wij bevelen voor deze toepassingen een jaarlijkse herkalibratie aan.
 • Auditoren: Professionele luchtauditors hebben apparatuur nodig die onderhouden, gekalibreerd en in uitstekende staat is. Als auditor kunt u op u aandringen op herkalibratie van uw apparatuur vóór elke audit. Uw klanten moeten vertrouwen hebben in uw resultaten, die herleidbaar moeten zijn naar een nationale norm.
 • Incidenten: als een flowmeter bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan fysieke omstandigheden die buiten de specificaties vallen, is het verstandig de sensor te laten controleren en opnieuw te kalibreren. Bij blootstelling aan een extreme temperatuur boven de maximumgrens kan de interne sensor bijvoorbeeld beschadigd raken. Tenzij u een kalibratiecontrole uitvoert, weet u niet zeker of de sensor correct werkt.

Een paar laatste woorden

Kalibratie is essentieel voor het handhaven van de nauwkeurigheid van uw debietmeters en sensoren in het algemeen. Anders leidt het tot een defecte lucht flowmeter. In plaats van te zoeken naar argumenten tegen kalibratie, moet u eens nadenken over de gevolgen van het niet regelmatig kalibreren van uw instrumenten.

De aanschaf van een instrument is geen eenmalige gebeurtenis. De noodzaak van kalibratie en onderhoud moet worden beschouwd als onderdeel van de eigendomskosten. Informeer dus naar de kalibratiemogelijkheden en overweeg de totale kosten bij de aankoop van een flowmeter of ander instrumentarium.

Wilt u meer weten over onze kalibratiediensten en -opties? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Gerelateerde berichten