Artikelen, Distributeursnieuws, E-bibliotheek & nieuws, Uitgelicht op homepage, Kennis, Nieuws & artikelen

Het enorme persluchtbesparingspotentieel

Energiebesparing wordt steeds meer een hot item. Wereldwijd zijn er initiatieven, richtlijnen en afspraken om de klimaatverandering een halt toe te roepen en de totale CO2-uitstoot te beperken. Consumenten worden kritisch en eisen producten die op een duurzame manier zijn geproduceerd. Bovendien worden veel productiebedrijven zich bewust van de enorme kostenbesparingen die energiebesparing met zich meebrengt. Fabrieken proberen dus het verbruik van stoom, aardgas en elektriciteit te verminderen door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren, te investeren in windmolenparken, over te schakelen op LED-verlichting en over te schakelen op warmteterugwinning.

Zie perslucht niet over het hoofd!

Helaas is er één grote besparingsmogelijkheid die vaak over het hoofd wordt gezien en dat is perslucht! Zelfs vandaag de dag zien we op de werkvloer dat perslucht als "gratis" wordt beschouwd! Dit kan niet verder van de waarheid liggen, want het is een van de duurste utilities. Ook wordt in veel fabrieken nog steeds voorrang gegeven aan productie-output boven vermindering van het persluchtverbruik. Hoewel niet monitoring uw kan het persluchtsysteem zelfs leiden tot productiestilstand als gevolg van bijvoorbeeld kapotte machines.

Feiten over energiekosten

Om uw ogen te openen, hebben wij hieronder enkele feiten verzameld over de kosten van perslucht en het besparingspotentieel.

  • Onafhankelijk onderzoek in de VS, Australië en Europa (1) heeft aangetoond dat 4 tot 5% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik door perslucht wordt ingenomen. Dit heeft een van de grootste industriële besparingsmogelijkheden van 233 TWh.
    Jaarlijkse totale persluchtbesparing wereldwijd
  • Meer dan 75% van de totale eigendomskosten van een compressor bestaat uit energiekosten. De overige 25% betreft de aanschaf van de compressor en het onderhoud. Dus in plaats van alle uw tijd te steken in het selecteren van de meest betaalbare of zelfs de meest efficiënte machine op de markt, steekt u alle uw inspanningen in het selecteren van de juiste compressor voor uw specifiek persluchtgebruik. Als de meest efficiënte compressor ter wereld te groot is voor uw toepassing of niet goed wordt aangestuurd, kost dat u op termijn meer.
  • Wist u dat perslucht de 3e of 4e nutsvoorziening is binnen de meeste productiebedrijven?
  • Perslucht neemt 10 tot 30% van de elektriciteitsrekening van een gemiddeld industrieel bedrijf in beslag?
  • Perslucht is 8 tot 10 keer duurder dan elektriciteit. Waarom? 85% van de energie van een compressor bestaat uit warmte. Slechts 15% is lucht. Hoewel er enkele mooie warmteterugwinningsprojecten zijn (bijvoorbeeld voor de verwarming van gebouwen), kan de warmte in veel gevallen niet goed worden hergebruikt.
  • Perslucht is nog duurder wanneer u rekening houdt met het werkelijke gebruik ervan in de fabriek. Studies hebben aangetoond dat slechts 50% van de perslucht wordt gebruikt voor de productie, de andere 50% betreft lekkages, kunstmatige vraag en oneigenlijk gebruik.
    Gebruik van perslucht in de industrie

Waarom perslucht gebruiken?

Waarom dan nog perslucht gebruiken? In veel gevallen is perslucht nog steeds een noodzakelijk kwaad, bijvoorbeeld voor flessenblaasmachines in glasfabrieken, voor het lakken van autocarrosserieën of om veiligheidsredenen in specifieke ATEX-zones. Er zijn echter nog veel mogelijkheden om het persluchtverbruik aanzienlijk te verminderen. Een investering in debietmeters, vermogensmeters en monitoring software kan duidelijk maken waar u het verbruik kan verminderen en optimaliseren. Deze investering verdient zich dus gemakkelijk terug.

Referenties

Anderen gingen voor u en kregen grote besparingen! Hier is een kleine selectie:

Groene initiatieven bij grote bedrijven
VPInstruments persluchtdebietmeters bij voedingsmiddelenfabriek Bolletje

De Nederlandse kokosfabrikant verlaagde de persluchtkosten met 25% met zijn persluchtbesparingsproject, dat VPVision omvatte.

CSI California Steel Industries investeert in persluchtbesparing

>300K/USD jaarlijks besparen door hun perslucht permanent te monitoring met VPVision en flow-, power- en druksensoren in hun 6 compressorruimtes.

VPVision persluchtsysteem monitoring bij Kikkoman

ROI of VPVision with 20 flow meters was only <1 year.

Sluit je vandaag aan bij uw peers!

Sluit u dus vandaag nog aan bij uw peers en wacht niet langer: begin vandaag nog met uw persluchtbesparing! Hoe? Klik hier om naar ons artikel met bespaartips voor perslucht te gaan.

Een eerste tip: loop vandaag eens rond op uw fabriek en zoek onmiddellijk naar die slechte praktijken. Bijvoorbeeld open blazen om product/poeder te verplaatsen, machines schoonmaken met zelfgemaakte luchtpistolen en lawaaierige werkplekken zijn een goede indicator voor grote lekkages.

(1) Radgen, Peter. (2001). Persluchtsystemen in de Europese Unie.