Algemene voorwaarden voor diensten: Software & Equipment as a Service Abonnement en Ondersteuning

Verschijningsdatum: 03 januari 2023

De hierin beschreven voorwaarden en bepalingen, samen met de VPInstruments'Standard Terms and Conditions of Sale beschikbaar op de website VPInstruments opgenomen door verwijzing in zijn geheel (gezamenlijk "Overeenkomst"), zijn van toepassing op uw ("Klant", "U", en "Uw") aankoop van VPInstruments op de software / apparatuur als een service abonnementen (genoemd als "Service of Diensten") en ondersteuning beschreven in dit document. VPInstruments (Van Putten Instruments BV) zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging of factuur, wordt vanaf heden aangeduid als "VPI". Door het plaatsen van een bestelling bij VPI gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en erkent hij dat hij deze overeenkomst volledig heeft gelezen.

Deze Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van VPI.

 

1. Voordelen

De dienst biedt de volgende voordelen:

a. Gebruik van de software. De klant heeft het recht om de software te gebruiken voor de duur die in de bestelling is vermeld, gewoonlijk 12 maanden vanaf de datum waarop het jaarlijkse abonnementsgeld is betaald.

b. In geval van een equipment as a service overeenkomst: Naast het gebruik van de programmatuur heeft Klant het recht om de geleverde apparatuur te gebruiken vanaf de datum waarop de jaarlijkse vergoeding is betaald.

c. Software- en firmware-updates. Gedurende de looptijd van het Software Abonnement zullen software- en firmware-updates, op het moment dat deze uitkomen en zonder extra kosten, naar het VPVision energy monitoring systeem worden gepushed. De software- en firmware-updates omvatten:

  • i. Belangrijke updates
  • ii. Patches
  • iii. Bugfixes
  • iv. Extra functies. Van tijd tot tijd zullen aanvullende functies worden geïmplementeerd in VPVision en bijbehorende sensoren die een geldig abonnement hebben.
  • v. Indien van toepassing zijn firmware-updates voor bijbehorende sensoren inbegrepen in het abonnement. De updatefrequentie kan beperkt zijn als gevolg van fysieke beperkingen, afhankelijk van de locatie van de apparatuur, en wordt gewoonlijk uitgevoerd als onderdeel van een herkalibratie/ service.

d. Ondersteuning op afstand. Ondersteuning op afstand is inbegrepen als onderdeel van de Software Subscription and Support Service Agreement. Ondersteuning op afstand omvat ondersteuning per e-mail, telefoon en via een verbinding op afstand met het VPVision energy monitoring systeem. De VPRouter is verplicht voor ondersteuning op afstand. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer er geen VPRouter aanwezig is.

e. Onderhoud van apparatuur (voor overeenkomsten inzake uitrusting als een dienst): Alle bijbehorende apparatuur wordt onderhouden door VPInstruments. Klant heeft het recht sensoren terug te sturen voor jaarlijkse herkalibratie. In geval van reparatie kan VPInstruments het product vervangen door een vergelijkbaar apparaat, dat nieuw of gereviseerd kan zijn.

f. Verzendkosten en douanekosten voor het retourneren van de apparatuur naar VPInstruments zijn voor rekening van de Klant.

g. Verzendkosten en douanekosten voor het retourneren van de apparatuur aan de klant worden betaald door VPInstruments volgens onze standaard verkoopvoorwaarden.

2. Gebruiksvergunning

Voor abonnementen met alleen software: In dit geval dekt de Subscription and Support Service License alleen de software. Voor hardware gelden onze standaard garantievoorwaarden (zie de verkoopvoorwaarden voor meer informatie).

Voor apparatuur als een dienst: Naast de softwarelicentie dekt een Equipment as a Service-overeenkomst ook het gebruiksrecht van de apparatuur voor de duur van het contract.

3. Prijzen

a. De prijs van het softwareabonnement is gebaseerd op het aantal meetwaarden (meetkanalen) dat beschikbaar is voor aansluiting op de VPVision monitoring hardware. Neem contact op met uw VPInstruments Verkoopvertegenwoordiger voor details. Het aantal beschikbare kanalen kan worden gezien in de software backend.

b. De prijs van de apparatuur is gebaseerd op de feitelijke projectconfiguratie, die wordt beschreven in een offerte of een systeembeschrijvingsdocument, dat in de bijlage bij de overeenkomst staat.

c. Kosten voor herkalibratie en service kunnen deel uitmaken van de overeenkomst, afhankelijk van de eisen van de klant. Deze kosten dekken de herkalibratie en service die het gevolg zijn van normaal gebruik, binnen de specificaties van de bijbehorende apparatuur.

4. Startdatum

Tenzij anders overeengekomen in een ondertekende, schriftelijke overeenkomst van VPInstruments, gaat het abonnement in op de datum van de oorspronkelijke factuur van VPInstruments (of verzending van VPInstruments- wat het laatste is), ongeacht of u het serviceprogramma rechtstreeks van VPInstruments of via een wederverkoper heeft gekocht.

Wanneer VPInstruments het projectmanagement verzorgt, is de startdatum van het abonnement de afgesproken ingebruikname datum van de apparatuur en/of software.

5. Duur

De standaard contractperiode is 1 jaar, en de licentiekosten worden vooraf, op jaarbasis, in rekening gebracht.

6. Extra functies tijdens de contractperiode

Tijdens de duur van de Overeenkomst kunnen extra hardware producten of software kanalen worden aangeschaft. De Klant zal worden gefactureerd voor het aantal resterende maanden in de periode van de Overeenkomst voor het aantal toegevoegde metingen, of voor extra apparatuur als een dienst. Het aantal extra items zal worden opgenomen in de jaarlijkse kosten voor verlenging van de Software Abonnements- en Serviceovereenkomst.

7. Annulering

Indien de Klant besluit het abonnement op te zeggen, heeft de Klant de resterende tijd van de abonnementsperiode om gegevens te downloaden. Op de vervaldatum zal VPVision software stoppen met het verzamelen van gegevens van de instrumenten of het downloaden van software-updates. Opzegging dient schriftelijk (elektronisch of op papier) te gebeuren 30 dagen voor de vervaldatum. Alle apparatuur die "equipment as a service" werd aangeboden dient binnen 30 dagen na beëindiging van het contract te worden geretourneerd.

8. Vernieuwing

Alle abonnementsovereenkomsten worden automatisch verlengd voor bijkomende periodes van 12 maanden.

9. Achterstallige betalingen

Bij achterstallige betaling kan, afhankelijk van de aard van de software en de betrokken apparatuur, de functionaliteit worden beperkt of opgeschort. De klant moet het verlengingsabonnement betalen om de software opnieuw te activeren. Een "laattijdige vergoeding" kan van toepassing zijn.

10. Vereiste van continue toegang op afstand

Voor het gebruik van VPVision is een continue internetverbinding op afstand nodig om de Softwarelicentie te kunnen gebruiken en voor VPInstruments om ondersteuning op afstand te kunnen bieden. De systeemhardware VPVision monitoring omvat een cellulaire router, die toegang op afstand biedt via een cellulaire verbinding en een virtueel privénetwerk (VPN). Wanneer een cellulaire verbinding niet mogelijk is, moet de Klant toegang verlenen via een permanente bekabelde Ethernet-verbinding. Dit kan leiden tot extra te betalen servicekosten.

11. Internettoegang en gebruik van de VPRouter

VPInstruments biedt een fair use policy voor de VPRouter (via een mobiele verbinding), wat betekent dat de Klant incidenteel de VPRouter kan gebruiken om het VPVision systeem op afstand te bekijken. Het dataverbruik wordt gecontroleerd en de Klant wordt gefactureerd wanneer de fair use limiet van 1 GB/maand wordt overschreden. Voor intensieve gebruikers kan de Klant zijn eigen data-abonnement en SIM-kaart gebruiken met de VPRouter om 24/7 op afstand toegang te krijgen. Toegang op afstand zal plaatsvinden via de VPCloud en VPInstruments zal een ID en wachtwoord verstrekken. De Klant dient bij VPInstruments na te gaan of de mobiele provider die hij/zij wil gebruiken compatibel is met de VPRouter. De Klant is verantwoordelijk voor de continue werking van de verbinding op afstand via zijn data-abonnement.

12. Back-up van gegevens

De klant is verantwoordelijk voor het maken en bewaren van een afzonderlijke reservekopie van alle toepassingssoftware en gegevens. VPINSTRUMENTS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS, BESCHADIGDE OF VERLOREN MEDIA, MET INBEGRIP VAN VERTROUWELIJKE, EIGENDOMS- OF PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE KLANT.

13. Netwerkinfrastructuur

VPVision kan deel gaan uitmaken van het eigen Ethernet-netwerk van de Klant. VPInstruments neemt geen verantwoordelijkheid voor VPVision wanneer deze geïntegreerd is in een industrieel netwerk dat producten van derden omvat. Als u het systeem VPVision monitoring gebruikt in combinatie met producten van derden, is dit gebruik op uw eigen risico. VPInstruments biedt geen ondersteuning of garandeert geen doorlopende integratieondersteuning voor producten die geen native onderdeel zijn van het VPVision systeem.

VPInstruments geeft alleen richtlijnen op basis van "best knowledge" voor de integratie van het VPVision systeem en remote IO hardware in een bestaand Ethernet-netwerk, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor de gegevensoverdracht via het Ethernet-netwerk. Wijzigingen in het netwerkbeleid en/of upgrades van netwerkhardware/software kunnen ertoe leiden dat remote IO-modules onbereikbaar worden of dat de communicatie instabiel wordt.

14. Projectdocumentatie

VPInstruments biedt alleen ondersteuning voor projecten die naar behoren zijn gedocumenteerd. Indien het systeem en de bijbehorende netwerkcomponenten niet naar behoren worden gedocumenteerd, kunnen extra kosten voor ondersteuning in rekening worden gebracht.

15. Producten van derden

Producten van derden die VPInstruments doorverkoopt, worden mogelijk niet ondersteund door VPInstruments. Het kan nodig zijn problemen met producten van derden rechtstreeks met de uitgever/fabrikant op te lossen.

16. Garantie

Prestaties. VPInstruments garandeert dat: (a) gedurende een periode van 90 dagen vanaf de Leveringsdatum of langer zoals vermeld in de Documentatie de VPVision Software substantieel voldoet aan de Documentatie en (b) gedurende de Gebruikstermijn de Clouddiensten levert met commercieel redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid in overeenstemming met de Documentatie en de Productspecifieke Voorwaarden.

De garantie vervalt wanneer software of apparatuur waarop deze is geautoriseerd voor gebruik: (a) is gewijzigd, behalve door VPInstruments of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger; (b) is blootgesteld aan abnormale fysieke omstandigheden, ongelukken of nalatigheid, of installatie of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze overeenkomst of VPInstruments instructies; (c) is aangeschaft op een gratis, bèta- of evaluatiebasis; (d) geen product of service is van het merk VPInstruments; of (e) niet is geleverd door een Erkende Bron. Zie VPInstruments verkoopvoorwaarden voor meer informatie.

Privacy en vertrouwelijkheid: Alle gegevens en systeeminformatie van de klant worden vertrouwelijk behandeld en kunnen niet zonder voorafgaande toestemming met andere partijen worden gedeeld.

Garantie op hardware apparatuur, indien onderdeel van een Equipment as a Service overeenkomst geldt voor de gehele duur van de overeenkomst, indien de apparatuur wordt gebruikt binnen de specificaties zoals gepubliceerd in de respectievelijke gebruikershandleidingen. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, brand, water of een andere externe gebeurtenis valt niet onder de garantie. In die gevallen kunnen extra kosten van toepassing zijn voor ondersteuningsuren en ondersteuningsapparatuur geleverd door VPInstruments.

In geval van garantie streeft VPInstruments ernaar defecte onderdelen zo snel en zo goed mogelijk te vervangen. VPInstruments is niet aansprakelijk voor gevolgschade door vertraging in de levering. In geval van Equipment as a service kan een gebruikt product worden vervangen door een refurbished product.