VPFlowScope M Transmitter firmware Release Notes

## Revisie 2.3.0 2022-02-24

0. - Samenvatting -

Firmware release 2.3.0 bevat enkele opgeloste problemen en voegde enkele nieuwe functies toe, waaronder de mogelijkheid om de diameter in inches in te voeren, het menu te openen zonder aangesloten cartridge, pagina's in te stellen voor analoge uitgang, de referentieconditie en kalibratie te wijzigen en het richtingssignaal uit te schakelen/aan te zetten (voor bidirectionele sensoren).

1. - Opgeloste problemen -

- Toon UTC achter de tijd
- Gewijzigde productnamen zoals gebruikt in het Info/Informatie scherm.
- Max. buisdiameter gelijk gemaakt aan VPstudio 1016 mm.
- Standaardwaarden voor fabrieksinstellingen aangepast
- Flow" veranderd in "Velocity" in dropdown menu's voor consistentie met de hoofdpagina.

2. - Nieuwe functies -

- Snelheidslabel toegevoegd.
- Mogelijkheid toegevoegd om diameter in inches in te voeren
- Alleen ontbrekende of verkeerde sensor op hoofdpagina's getoond, zodat gebruiker zonder sensor naar menu kan gaan
- Instelpagina's toegevoegd voor 4..20ma, Alarm en Puls configuratie
- Geavanceerd menu en pagina toegevoegd voor referentieomstandigheden en instelling voor ref. cond.
- Kalibratie van het richtingssignaal toegevoegd
- Mogelijkheid geïmplementeerd om richting op zenderniveau uit te schakelen

3. - Beëindigde functies -

Geen enkele.

** Revisie 2.2.0 2020-08-18

0. - Samenvatting -

Firmware release 2.2.0 markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van 2.x.x firmwares: Alle functies en functionaliteiten van de 1.x.x firmwares, behalve die welke met opzet zijn weggelaten (WiFi, webserver), zijn nu beschikbaar in hun 2.x.x incarnaties! Een belangrijk onderdeel dat voorheen ontbrak, maar vanaf 2.2.0 is geïmplementeerd, is datalogger functionaliteit.

De datalogger is qua functionaliteit voor de gebruiker gelijk aan 1.x.x, maar het ontwerp en de implementatie zijn aanzienlijk anders: In tegenstelling tot 1.x.x, waar de datalogger was opgebouwd rond het concept van sessies, registreert de datalogger in 2.x.x altijd gegevens. De datalogger heeft een ringbuffer voor 1 jaar, waarnaar wordt geschreven telkens als het apparaat van stroom wordt voorzien. In feite slaat het apparaat op elk moment een jaar aan gegevens op en kan dus nooit zonder geheugen komen te zitten. Deze gegevens kunnen worden bekeken en gedownload via Modbus, dat ook beschikbaar is via RS-485, Ethernet en USB-serieel. Met behulp van de nieuwe VPStudio3 desktop software kunnen opgenomen gegevens snel worden bekeken in lage resolutie, alvorens specifieke tijdframes in hogere of hoogste resolutie te downloaden. Dit alles terwijl het apparaat geïnstalleerd en operationeel is, indien gewenst.

1. - Opgeloste problemen -

- Leidingdiameter nu geforceerd door zender
In eerdere firmwares 2.x.x werd de pijpdiameter opgeslagen in de cartridge. De meeste gebruikers beschouwen de zender echter als het apparaat en hun cartridge als vervangbaar. Dit leidde tot een "gotcha"-situatie wanneer men een cartridge verwisselde, maar niet de juiste pijpdiameter instelde. Vanaf deze versie wordt de pijpdiameter door de zender bijgehouden.
- Numerieke invoer via het scherm verbeterd
De numerieke invoer op het scherm wordt vooral gebruikt voor het instellen van de pijpdiameter. In vorige versies gedroeg het zich soms wat tegendraads. Het gebruik van deze UI-functie is verbeterd.

2. - Nieuwe functies -

- Endianess-testregister
De firmware biedt nu twee Modbus-registers met een specifieke statische waarde, een integer en een floating-point. De waarde is zo gekozen dat elke byte in de 4-byte, 32-bits sequenties die uit deze registers worden gelezen, verschillende waarden hebben. Het lezen van deze waarden met verschillende interpretatie-instellingen in de Modbus-master vergemakkelijkt het opsporen van endianess-problemen aanzienlijk.

3. - Beëindigde functies -

Geen enkele.

** Revisie 2.1.2 2020-07-22

0. - Samenvatting -
Bij de vorige release (2.1.0) lag de nadruk uitsluitend op Modbus TCP-functionaliteit. In deze kleine release zijn enkele tekortkomingen met betrekking tot Modbus RTU verholpen.

1. - Opgeloste problemen -
- Modbus-registers voor configuratie van RS-485 baud, pariteit en stopbits geïmplementeerd.
- De UI op het scherm toont nu ook 57600 baud voor RS-485.

2. - Nieuwe functies -
- Modbus-register voor het instellen van de apparaattijd (UTC Unix-tijdstempel) geïmplementeerd.

3. - Beëindigde functies -
Geen.

** Revisie 2.1.0 2020-07-02

0. - Samenvatting -
Limited release firmware: Deze versie is uitgebracht voor een beperkt publiek dat hardnekkige problemen ondervond met Modbus TCP responsiviteit.
Hoewel nog niet voor algemeen gebruik, markeert deze release het begin van een nieuwe generatie firmwares voor gebruikers van VPFlowScope M-apparaten. De 2.x.x firmwarelijn is een grondige herschrijving ten opzichte van de 1.x.x firmwares die eerder aan klanten werden geleverd. Deze versie, wanneer toegepast met het bijgeleverde updateprogramma, is een drop-in vervanging voor 1.x.x firmwares, met uitzondering van het niet ondersteunen van WiFi of datalogger functionaliteit. Een latere versie zal de datalogger functionaliteit herstellen voor modellen met datalogger geheugen. WiFi-functionaliteit komt niet terug in firmwares van 2.x.x.
Firmware 2.1.0 ondersteunt alle Modbus-functionaliteit voor het uitlezen van metingen die voorheen in firmwares van 1.5.x zat, uitgebreid met nieuwe Modbus-functionaliteit voor het wijzigen van bijna alle configuratieparameters van het apparaat. De registerindeling wordt daarom compatibel geacht.
Bepaalde configuratieopties, zoals analoge uitgang (4..20mA, puls) en alarmopties zijn vereenvoudigd door de voor configuratie gebruikte Modbus-registers te elimineren, waardoor dezelfde functionaliteit wordt geboden met minder registers en opties. Zie handleiding 2.x voordat u deze opties probeert te configureren.

1. - Opgeloste problemen -
- Alle bekende Modbus betrouwbaarheidsproblemen opgelost
- Apparaat kan nu meer dan 50 Modbus-verzoeken per seconde verwerken, zowel Modbus RTU als Modbus TCP of een combinatie daarvan.
- Reactievermogen gebruikersinterface verbeterd

2. - Nieuwe functies -
- Weergave draaibaar in software
Indien het apparaat in andere dan horizontale oriëntaties moet worden geïnstalleerd, kan de UI op het scherm worden gedraaid.
- Weergegeven display-elementen gemakkelijk configureerbaar.
Welke metingen op het scherm worden getoond en in welke eenheid, kan nu gemakkelijk worden geconfigureerd.
-Donker-modus
Door deze optie in te schakelen worden alle kleuren omgekeerd (heldere gegevens op donkere achtergrond).
- Display gebruikt grotere, scherpere lettertypen
- Alle configuratieopties, behalve alarm, veranderbaar via het apparaatmenu
Alarm vereist schrijven van waarden via Modbus. Het configureren van het alarm wordt later toegevoegd aan de menu-configuratie.
- Modbus RTU beschikbaar via USB serieel
Door de USB-kabel aan te sluiten wordt een virtuele poort gecreëerd, waarmee Modbus RTU kan worden gebruikt.
- Alle Modbus-functionaliteit is beschikbaar via RS-485, Ethernet en USB serieel.
Alle Modbus-functionaliteit kan worden opgeroepen via elke interface die op het apparaat beschikbaar is.

3. - Beëindigde functies -
- WiFi
Wegens het geringe aantal verkochte WiFi-capabele eenheden zal de WiFi-functionaliteit niet worden ontwikkeld als onderdeel van 2.x.x firmware, en dus niet terugkeren in een latere 2.x.x release.
- Webserver
Webserverfunctionaliteit wordt overbodig geacht nu alle configuratieopties beschikbaar zijn via Modbus, die ook beschikbaar is via RS-485, Ethernet en USB-serieel. Het is onwaarschijnlijk dat de webserverfunctionaliteit zal terugkeren, gezien de middelen die op het apparaat worden verbruikt in vergelijking met de extra mogelijkheden die aan de gebruiker worden geboden.
- Datalogger
Datalogger functionaliteit is niet beschikbaar in deze release, maar zal sterk verbeterd terugkeren in een latere 2.x.x release!
- Aangepaste eenheden
In 1.x.x firmwares konden tot 5 aangepaste eenheden worden gedefinieerd. Uit feedback van klanten bleek dat deze zelden werden gebruikt, en als ze werden gebruikt, om een volumetrische eenheid te vertalen naar een geldbedrag. Daarom zijn de aangepaste eenheden verwijderd.
In een latere versie 2.x.x zullen de aangepaste eenheden worden vervangen door een nieuwe eenheid "Geld", waarvoor de gebruiker een versterkingsfactor van genormaliseerde kubieke meters kan configureren. Geld kan dan worden weergegeven als geld per uur, geld per jaar, geld totaal.
- Configuratie in imperiale eenheden
Bepaalde configuratie-opties, zoals de buisdiameter, konden voorheen worden ingesteld in millimeters en inches, met behulp van twee afzonderlijke sets registers. De configuratie gebeurt nu uitsluitend in metrische eenheden. Meetgegevens zijn nog steeds beschikbaar in dezelfde set eenheden, inclusief alle voorheen beschikbare imperiale eenheden.
- Ondersteuning voor VPSensorCartridges vóór 6100658 komt te vervallen.
VPSensorCartridges vóór serienummer 6100658 kunnen niet worden gebruikt.

** Revisie 2.0.2 2020-06-10
** Revisie 2.0.1 2020-05-28
** Revisie 2.0.0 2020-04-17

0. - Samenvatting -
Firmware voor speciaal gebruik: Wordt geleverd als onderdeel van een badge-engineered product (HIC OxySonicz voor HundredFolds Industries Corporation).