VPVision Software Release Notes

## 7.8.x 2023-08-14

#7.6 en #7.7 worden hierbij samen met 7.8.x uitgebracht.

Toegevoegd:

Gegevensgemiddelden zijn gewijzigd - 7.8.x

Standaard peilt VPVision elke seconde alle aangesloten sensoren en slaat hun gegevens op als 'secondengegevens', op sommige pagina's ook wel 'real-time gegevens' genoemd. Om prestatieredenen en om opslaggebruik te verminderen, slaat VPVision deze gegevens gemiddeld elke minuut op.

Voorheen werd een gewogen gemiddelde gebruikt, maar dit is vervangen door een meer traditionele benadering waarbij het gemiddelde wordt genomen.

Tot nu toe werd de som van alle geregistreerde gegevens gedeeld door een vaste waarde van 60. In de nieuwe aanpak wordt de som van deze gegevens gedeeld door het aantal gegevens. In de nieuwe aanpak wordt de som van deze vermeldingen gedeeld door het aantal vermeldingen, voor 60 vermeldingen is de deler 60, voor 30 vermeldingen is de deler 30, enz.

Verbeterd opslaggebruik monitoring - 7.8.x

Een volle schijf kan leiden tot een niet reagerend of zelfs vergrendeld systeem. Om dit te voorkomen controleert VPVision nu actief het schijfgebruik en controleert op een vaste drempel van 70% voor opslaggebruik. Zodra deze drempel is bereikt, wordt gegevensregistratie uitgeschakeld en is handmatige interventie vereist.

Het huidige opslaggebruik kan worden bekeken op de pagina 'Dashboard'.

Live-modus en tikinterval voor grafiekwidgets verbeterd - 7.8.x

Grafiekwidgets die de Live rapportagemodus gebruiken, geven nu nauwkeuriger realtime gegevens weer. Daarnaast zijn de verschillende rapportageperioden opnieuw bekeken en is het tikinterval voor elke periode verfijnd, waardoor de grafiek beter leesbaar is en ongewenste veranderingen op de x-as worden voorkomen.

Ondersteuning voor meldingen is toegevoegd aan geplande paginarapporten - 7.8.x

De nieuwe paginarapporten die zijn geïntroduceerd in VPVision 7.7 kunnen nu worden geconfigureerd om een e-mailmelding te versturen wanneer een nieuw gepland rapport klaar is.

Paginarapporten ondersteunen nu meerdere kolommen - 7.8.x

Widgets op een pagina kunnen worden geconfigureerd om één of meerdere kolommen te overspannen. Voorheen moesten widgets op paginarapporten de volledige breedte van het rapport beslaan. Dit is veranderd en zal nu dezelfde colspan gebruiken als de pagina zelf.

KPI-widgets zijn opnieuw ontworpen - 7.8.x

KPI-widgets kunnen worden geconfigureerd om een meter of efficiëntiebalk weer te geven. De meterweergave voor deze widgets is opnieuw ontworpen om beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Dit wordt ook weerspiegeld op paginarapporten waar de leesbaarheid voor KPI-widgets op basis van meters is verbeterd.

Dashboardwidgets zijn opnieuw ontworpen - 7.8.x

Dashboardwidgets die kolomberekeningen gebruiken, gebruiken nu een pictogram om het berekeningstype weer te geven. De gebruikte meetgrootheid/eenheid per gegevenspunt is verplaatst naar de kolomkop, waardoor het mogelijk is om langere gegevenswaarden weer te geven zonder in te pakken.

Nieuwe rapportagemodule - 7.7.x

We hebben een nieuwe rapportagefunctie toegevoegd waarmee je een rapport kunt maken op basis van een vooraf geconfigureerde pagina.

De nieuwe rapportagemodule kan worden geopend door op de knop "Rapporten" bovenaan een geconfigureerde pagina te klikken. Dit brengt u naar het nieuwe rapportageoverzicht waar u een nieuw rapport kan genereren of de pagina kan configureren om geplande rapportages te gebruiken. Bovendien kan u een voorbeeld van het resulterende rapport openen door op de knop "Rapportvoorbeeld" te klikken.

De nieuwe rapportagemodule ondersteunt alle beschikbare Widget Types, de P&ID volgt binnenkort, en maakt het configureren van een extra rapport naast de al bestaande pagina's overbodig.

Uiteindelijk zal deze nieuwe rapportagemodule de bestaande rapportagefunctie vervangen.

Selecteerbare rapportageperiode voor widgets - 7.7.x

Alle widgets, behalve de Dashboard Widget, hebben nu de optie om hun standaard rapportageperiode te wijzigen tijdens het configureren van de widget. Zodra een widget op een pagina is geplaatst, kan de geconfigureerde rapportageperiode worden gewijzigd met de periode-selectie onderaan de widget.

Dit kan worden gebruikt om widgets te maken die de laatste week of dag rapporteren of gewoon om een vergelijking te maken tussen twee gelijksoortige widgets.

Pagina met rapporten herwerkt - 7.7.x

De pagina Rapporten, die wordt gebruikt om alle gegenereerde rapporten weer te geven, is herwerkt en bevat nu zowel de 'Oude rapporten' als de nieuwe 'Paginarapporten'. De lijst met rapporten is ook herwerkt en wordt nu weergegeven in een tabel in plaats van een lijst, waardoor het makkelijker is om te filteren, sorteren en in het algemeen om gegenereerde rapporten te beheren.

Samenvattingsoptie voor cirkeldiagram-widgets - 7.6.x

Bestaande en nieuwe cirkeldiagram-widgets kunnen nu worden geconfigureerd met de optie 'Overzicht tonen'. Deze optie voegt een overzicht toe van alle weergegeven gegevens naast de cirkeldiagram. De samenvatting kan worden gebruikt in combinatie met 'Gegevenslabels' en de 'Legenda'.

Nieuwe Widget: Samenvatting - 7.6.x

Vergelijkbaar met de rapportmodule met dezelfde naam, creëert de samenvattingswidget een overzicht van het laagste, hoogste en gemiddelde opgenomen gegevenspunt voor alle geconfigureerde apparaten binnen een gespecificeerde periode. De actieve periode kan worden gewijzigd met de bereikselector of bij het configureren van de widget.

Nieuwe Widget: Verbruik - 7.6.x

Vergelijkbaar met de gelijknamige rapportmodule creëert de verbruikswidget een overzicht van het huidige en vorige verbruik en berekent een absolute en procentuele delta voor alle geconfigureerde apparaten binnen een gespecificeerde periode. De actieve periode kan worden gewijzigd met de bereikkiezer of bij het configureren van de widget.

Nieuwe Widget: Energieoverzicht - 7.6.x

Vergelijkbaar met de gelijknamige rapportmodule creëert de widget Energieoverzicht een vergelijkend gebruiksoverzicht voor alle geconfigureerde stroom- en vermogensapparaten binnen een gespecificeerde periode. De actieve periode kan worden gewijzigd met de bereikkiezer of bij het configureren van de widget.

Nieuwe Widget: Compressoroverzicht - 7.6.x

Net als de gelijknamige rapportmodule toont de widget Overzicht compressor een analyse van een compressor met het totale gebruik, de kosten en het gedrag voor een geconfigureerd voedingsapparaat binnen een bepaalde periode. De actieve periode kan worden gewijzigd met de bereikkiezer of bij het configureren van de widget.

Ondersteuning toegevoegd voor 'verborgen' pagina's - 7.6.x

Gepubliceerde pagina's kunnen nu worden verborgen in het menu door de optie 'Toon in menu' aan te zetten tijdens het configureren van een pagina. Dit maakt de pagina echter niet ontoegankelijk voor niet-geauthenticeerde gebruikers.

Om toegang te krijgen tot de pagina u kun je de actie 'Pagina weergeven' gebruiken in het overzicht 'Pagina's'.

Verbeteringen aan de Dashboard-pagina - 7.6.x

Widgets en Alarmen zijn toegevoegd aan de dashboardpagina en in het deelvenster Details wordt nu het serienummer van het systeem getoond.

Widget exporteren verbeteringen - 7.6.x

De exportwidget maakt nu een archief aan tijdens het genereren van een CSV-bestand. Dit vermindert het schijfgebruik op het VPVision systeem en verkort de benodigde tijd bij het downloaden van het CSV-bestand.

Optellen van diverse SI-meeteenheden en eenheden - 7.6.x

Er zijn verschillende SI-meeteenheden en eenheden toegevoegd die kunnen worden gebruikt in nieuwe of bestaande widgets en formules.

Deze omvatten:

  • Frequentie (Hz): Ideaal voor het bijhouden van de frequentie en rotatiesnelheid van de trillingssensor.
  • Lengte (m): Vergemakkelijkt afstands-, positie- en niveaumetingen voor verbeterde objectdetectie en tankniveau monitoring.
  • Massa (kg): Gewichtsmetingen en krachtmeting mogelijk maken voor verpakkingen, industriële handlingsystemen of voor een uitvoerstroom in kg/uur.
  • Tijd (s): Naadloze tijdregistratie en tijdgebaseerde besturingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld het bijhouden van de buffersnelheid.
  • Snelheid (m/s): Toepasbaar voor het meten van snelheid voor transportbanden en debietmeters.
  • Volume (m^3): Vergemakkelijkt vloeistofniveau metingen.
  • Versnelling (m/s^2): Helpt bij monitoring slijtage en schade van roterende onderdelen in machines, pompen en turbines.

Vast

Prestatieverbeteringen bij het laden van gegevens - 7.8.x

Er is een regressie opgelost waarbij widgets hun gegevens twee keer laadden bij elke aanvraag. Op pagina's met meerdere widgets heeft deze wijziging de laadtijd van de pagina met meerdere seconden verminderd.

Overal verhoogd contrast in de VPVision UI - 7.8.x

Verschillende grijstinten zijn aangepast voor een betere leesbaarheid. Dit is het meest zichtbaar in tabellen waar de oneven rijen een grijze achtergrondkleur hebben.

Gegevenslabels van dashboardwidgets worden nu weggelaten binnen rapporten - 7.8.x

Dashboardwidgets kunnen geconfigureerd worden om gegevenslabels weer te geven. Gegevenslabels tonen het apparaat en de kanaalnaam als je er met de muiscursor overheen gaat. Omdat dit niet mogelijk is in een PDF-rapport worden de gegevenslabels nu weggelaten tijdens het genereren van het rapport.

Alarmmeldingen ondersteunen nu correct meerdere e-mailadressen - 7.8.x

Er was een probleem met alarmmeldingen waarbij het invoeren van meerdere e-mailadressen een foutmelding gaf. Dit is verholpen en het meldingsformulier is licht aangepast.

Sortering van oudere rapporten gecorrigeerd - 7.8.x

Oude rapporten, die nu apart worden weergegeven op de pagina 'Rapporten' sinds VPVision 7.7, werden in een willekeurige volgorde weergegeven. Dit is verholpen en de rapporten worden nu correct gesorteerd op aanmaakdatum.

Uitgesteld laden voor alle widgets - 7.7.x

Alle widgets maken nu gebruik van een concept dat "uitgesteld laden" heet. Wanneer u een pagina met meerdere widgets opent, tonen alle widgets nu een widget-specifieke laadstatus voordat er gegevens worden getoond. Dit verbetert de initiële laadtijd van de pagina aanzienlijk en verbetert de reactiesnelheid van het systeem.

Verbeterde gegevensverwerking - 7.7.x

We hebben onze interne gegevensverwerking opnieuw bekeken en een aantal grote verbeteringen aangebracht in de laadtijden van het systeem en de gegevensgemiddelden.

Beschikbaar apparaat filteren op widgets met een gemeenschappelijke eenheid opgelost - 7.7.x

Widgets die een gemeenschappelijke eenheid gebruiken, filteren het beschikbare apparaat op basis van de kanaalconfiguraties van het apparaat. Voor sommige apparaattypes werd dit niet correct in kaart gebracht en werden apparaten die van toepassing waren uitgesloten.

Verwijderd

Pagina vensters zijn verwijderd - 7.7.x

De optie om meerdere vensters aan een pagina toe te voegen is verwijderd. Bestaande paginavensters met widgets zijn opgesplitst in speciale pagina's als "{Paginanaam} - {Vensternaam}".

De configuratiepagina met KPI-typen is verwijderd - 7.7.x

Alle beschikbare KPI's zijn nu standaard ingeschakeld, waardoor de pagina KPI-typen overbodig is geworden. De pagina KPI-typen werd gebruikt om de beschikbare KPI-typen in of uit te schakelen bij het configureren van een nieuwe KPI-widget.

## 7.5.x 2022-09-06

Toegevoegd:

Nieuwe dashboardpagina - 7.5.0

Er is een nieuwe dashboardpagina toegevoegd die u snel en gemakkelijk inzicht geeft in de prestaties en de gezondheid van uw VPVision systeem. Deze pagina bevat nu alle informatie die voorheen op de pagina Systeemstatus stond en daarom is de pagina Systeemstatus verwijderd.

Nieuwe pagina Apparaatoverzicht - 7.5.0

Voorheen werden apparaten gepagineerd en in dezelfde tabel opgenomen. Dit was niet logisch, aangezien niet alle apparaten hetzelfde verbindingstype gebruiken, wat resulteerde in visuele ruis.

Dit is veranderd door alle apparaten op dezelfde pagina weer te geven en ze te groeperen op basis van hun verbindingstype. Daardoor is het nu mogelijk om apparaten specifieker te filteren en te sorteren op basis van hun specifieke configuratie.

Nieuwe Widget: Alarm voorvallen - 7.5.0

Vergelijkbaar met de gelijknamige rapportmodule creëert de widget Alarmvoorvallen een overzicht van het totaal aantal voorvallen voor alle actieve alarmen binnen een bepaalde periode. De actieve periode kan worden gewijzigd met de bereikselector of bij het configureren van de widget.

Nieuwe Widget: KPI samenvatting - 7.5.0

Vergelijkbaar met de gelijknamige rapportmodule creëert de widget KPI-overzicht een overzicht van verschillende KPI-widgets die zijn toegevoegd aan het overzicht. De resulterende samenvatting bevat het gebruik van de huidige periode, het gebruik van de vorige periode, het absolute verschil in delta, het procentuele verschil in delta en een vereenvoudigde statusindicator (rood naar groen) De actieve periode kan worden gewijzigd met de bereikkiezer of bij het configureren van de widget.
Ondersteuning toegevoegd voor het wijzigen van het verbindingstype van bestaande apparaten - 7.5.0

Voorheen werd het geselecteerde verbindingstype vergrendeld zodra een apparaat was toegevoegd. Hierdoor zou u de apparaatconfiguratie moeten vervangen door een nieuw apparaat wanneer u het verbindingstype wil wijzigen. Dit zou leiden tot gegevensverlies, aangezien de nieuwe apparaatconfiguratie niet gekoppeld is aan de oude configuratie.

Deze beperking is opgeheven en u kan nu het verbindingstype veranderen zonder gegevensverlies. Dus voel je vrij om sensoren te verplaatsen naar andere interessante gebieden of ze te upgraden naar nieuwe types!

Verbeterde integratie van virtuele kanalen in rapportagemodules - 7.5.0

Sommige rapportmodules verwachten een specifieke resulterende eenheid bij het toevoegen van apparaatkanalen aan een rapportmodule. Virtuele kanalen waren voorheen uitgesloten van deze rapportmodules. Dit is verbeterd door het eindpuntelement van de formule voor virtuele ingangen te controleren.

Vast

Verbeterde KPI-berekeningen - 7.5.0

De KPI-berekening is verbeterd en presteert nu beter. Bovendien bieden deze wijzigingen ondersteuning voor extra berekeningsperioden, die in een toekomstige versie zullen worden opgenomen.

Verbeterde afhandeling van apparaten - 7.5.0

De manier waarop we apparaatconfiguraties opslaan is verbeterd en zal leiden tot snellere laadtijden bij het openen van de pagina's Apparatenoverzicht of Apparaatdetails.

Verbeterde schaling op kleinere apparaten - 7.5.0

Op kleinere apparaten, zoals mobiele telefoons of tablets, schaalt de UI nu beter om een duidelijker overzicht te creëren van wat er gebeurt. Dit is het meest merkbaar bij de bereikkeuze op diverse widgets.

Verbeterde real-time gegevensverwerking - 7.5.0

In enkele zeldzame gevallen kon de dashboard widget een foutmelding geven bij het ophalen van de laatste real-time datapunten. Dit is verbeterd en zou betrouwbaarder en sneller moeten zijn.

Grafieken worden niet geladen - 7.5.0

In sommige zeldzame gevallen, wanneer verschillende grafiektypes aan dezelfde pagina werden toegevoegd, was het mogelijk dat één of meerdere grafieken niet correct werden geladen. Dit is opgelost en zou nu altijd alle grafieken op de pagina moeten laden.

Totalisatorgegevensverwerking in CSV-export - 7.5.0

Vroeger werden totalisatoren gemiddeld wanneer een interval van meer dan 1 minuut werd gebruikt in een CSV-export. Dit gedrag is gecorrigeerd en totalisatoren worden nu geëxporteerd met hun gegevenswaarde van het einde van de intervalperiode.

Verwijderd

BitMask configuratie verwijderd - 7.5.0

Op sommige apparaattypes was het mogelijk een bit-masker te configureren. Deze configuratie is verwijderd.

## 7.4.x 2022-06-13

Toegevoegd:

Verbeterde gegevensverwerking - 7.4.0

Wanneer de meetgrootheid van het kanaal van een apparaat wordt veranderd, worden de eerder opgenomen gegevens verwijderd. In de meeste gevallen is bij verandering van de meetgrootheid het fysieke apparaat dat aan dat kanaal gekoppeld is, verwisseld met een ander soort sensor. Dit geldt meestal voor Modbus converters waarbij het kanaal een specifiek apparaat vertegenwoordigt.

Bovendien worden de gegevens nu in sommige omstandigheden gefilterd om ervoor te zorgen dat VPVision het juiste resultaat weergeeft.

Filteren gebeurt op 2 manieren:

  • Voor historische gegevens worden de geregistreerde gegevens expliciet gefilterd met de verwachte eenheid. Dit is de eenheid die momenteel op het kanaal van het apparaat is geconfigureerd.
  • Voor real-time gegevens worden de opgenomen gegevens gefilterd op basis van de meetgrootheid die momenteel op het kanaal van het apparaat is geconfigureerd.

In beide gevallen is het mogelijk dat een widget een gewenste eenheid toepast, wat leidt tot conversie van gegevens. u zou bijvoorbeeld een Line Chart-widget kunnen hebben die 2 VPFlowScope Flow-kanalen plot, die beide hun gegevens standaard meten met de eenheid m3n/uur. Binnen de configuratie van de Line Chart widget kan u dan specificeren dat de opgenomen gegevens in plaats daarvan in SCFM worden weergegeven; dit verschil wordt direct berekend.

Voor Modbus-converters ukan de opgenomen eenheid per kanaal worden geconfigureerd. Dit heeft betrekking op de configuratie op het sensorapparaat zelf. Als u bijvoorbeeld de configuratie van de sensor verandert van m3n/uur in SCFM en dezelfde wijzigingen toepast op de configuratie van de Modbus-converter binnen VPVision blijven de eerder geregistreerde gegevens behouden. Zodra u deze gegevens echter in een lijngrafiek plot, zou de verwachte eenheid SCFM zijn en daarom zouden eerder geregistreerde gegevens in m3n/uur wegvallen bij het opvragen van historische gegevens. Wanneer dit gebeurt, wordt een waarschuwing getoond.

Verbeterde widgets voor staafdiagrammen en gebiedsgrafieken - 7.4.0

De widgets Bar Graph Input en Interval zijn vervangen. Beide zijn nu performanter en geven hun geregistreerde tijdstempels nauwkeuriger weer. Hetzelfde geldt voor de Gebiedsgrafiek die is vervangen door een performantere variant.

Nieuwe sensorelementen voor de P&ID-widget - 7.3.0

P&ID-widgets kunnen nu worden geconfigureerd met extra sensorelementen. Deze elementen geven een alternatief uiterlijk voor sensorelementen die aan de widget zijn toegevoegd.

Vast

Geen

Verwijderd

Geen

## 7.3.x 2022-05-13

Toegevoegd:

Controlemodus - 7.3.0

De nieuwe auditmodus kan worden gebruikt om het systeem uw VPVision tijdelijk opnieuw te configureren voor auditdoeleinden.

In Audit Mode worden alle opgenomen gegevens, die elke seconde worden opgenomen, bewaard. Uw geconfigureerde pagina's worden, totdat u de Auditmodus uitschakelt, vervangen door een speciale "Audit: Opgenomen gegevens" en "Audit: Export" pagina.

Op de pagina "Audit: Recorded Data" pagina u komt een verzameling dashboard widgets met de real-time gegevens voor alle ingeschakelde apparaten. Op de pagina "Audit: Export" pagina u vindt u een speciale export widget die gebruikt wordt om alle 'seconden' data van het systeem te exporteren naar een CSV.

De Kaart Widget is gecombineerd met de P&ID Widget - 7.3.0

Kaartelementen kunnen nu worden toegepast op bestaande en nieuwe P&ID Widgets. De specifieke Map Widget is verwijderd; alle bestaande Map Widgets worden automatisch geconverteerd naar P&ID Widgets.

Met Kaartelementen u kunnen zones worden getekend op uw P&ID Widget, deze zones kunnen worden geconfigureerd om te linken naar een specifieke pagina op uw VPVision systeem.

Raster vastmaken in de P&ID-editor - 7.3.0

P&ID- en kaartelementen kunnen nu worden uitgelijnd en/of vastgezet op een vooraf gedefinieerd raster. Dit gedrag kan worden uitgeschakeld in de P&ID-editor.

Plotlijnen toegevoegd aan de Lijngrafiek Widget - 7.3.0

U kunt nu plotlijnen configureren voor uw lijndiagrammen. Plotlijnen worden getoond als een rode lijn bij een ingestelde Y-waarde voor een specifieke as. Het is mogelijk om meerdere plotlijnen voor dezelfde as toe te voegen, dit kan worden gebruikt om boven- en ondergrensindicatoren te definiëren.

Verbeterde taartgrafiek widget - 7.3.0

De cirkeldiagram-widget is vervangen. Het is nu mogelijk historische gegevens te tonen, vergelijkbaar met de lijngrafiek-widget, gegevenslabels te verbergen of te tonen, de legenda te verbergen of te tonen, en bovendien is de cirkeldiagram nu performanter met grotere datasets.

Verbeterde kolomtitels binnen de Dashboard Widget - 7.3.0

De dashboardwidget gebruikt nu de kanaalnaam als kolomtitel. Voorheen werd de naam van de meeteenheid gebruikt.

Bovendien kunnen gegevenslabels worden ingeschakeld die een tooltip toevoegen aan de gegevenscel met de naam van het apparaat en het kanaal. Dit is nuttig wanneer het rijlabel is aangepast.

DewPoint en VPLog-i-R apparaattypes toegevoegd - 7.3.0

De apparaattypen Dauwpunt en VPLog-i-R zijn nu out of the box beschikbaar. Er is geen verdere actie nodig om een apparaat toe te voegen met een van deze apparaattypen.
Verbeterd alarmbeheer - 7.3.0

De pagina's voor alarmbeheer zijn grondig herzien.

Het alarmoverzicht toont nu meer informatie en heeft meer sorteeropties. De pagina Alarmdetails bevat een duidelijker overzicht van het geconfigureerde alarm. En het is nu mogelijk om meerdere e-mailmeldingen per alarm te configureren.

Voorheen waren alarmmeldingen beperkt tot 1 melding per alarm. Met de nieuwe opzet kan u meerdere meldingen, met verschillende inhoud, naar verschillende e-mailadressen sturen.

Verbeterde Alarm Widget - 7.3.0

De alarmwidget is herwerkt en is nu performanter. Bovendien toont elke alarmgebeurtenis nu een knop om de pagina met alarmdetails te openen.

Vast

Algehele prestatie- en gebruiksverbeteringen - 7.3.0

Diverse pagina's, formulieren en acties zijn herzien en verbeterd. Over het algemeen zijn de prestaties van VPVision verbeterd.

Bovendien hebben we intern enkele kleinere bugs verholpen, waardoor het platform over het algemeen stabieler is geworden.

Verbeterde pagina met apparaatgegevens - 7.3.0

De kanaalnaam wordt nu voor alle apparaattypes vermeld in het kanaaloverzicht van een apparaat.

Verschillende kleuren van kaartelementen correct weergeven - 7.3.0

In sommige gevallen werden de kaartelementen in een kaart- of P&ID-widget niet correct weergegeven. Dit is opgelost en de beschikbare kleuren zijn herzien.

Fixed getoonde gegevens binnen Dashboard Widget - 7.3.0

In sommige gevallen was het mogelijk dat de gegevens van dezelfde invoer in meerdere kolommen werden getoond. Dit wordt nu correct gefilterd.

Knoppen op staafdiagrammen-widget-formulieren vastgezet - 7.3.0

Sommige toggles gingen niet goed aan als je erop klikte. Deze zijn herzien en gaan nu aan waar ze vroeger niet aangingen.

Vaste P&ID-editor - 7.3.0

In sommige gevallen toonde de P&ID-editor zijn elementen niet correct wanneer een element eerder was verwijderd. Dit is nu verholpen en alle elementen worden nu correct getoond.

Verwijderd

Widgets voor variatiegrafieken zijn verwijderd - 7.3.0

Het type Variatiegrafiek Widget is volledig verwijderd. In vorige versies werden bestaande Variatiegrafiek-widgets nog getoond, nu zijn ze verwijderd.

## 7.2.x 2022-03-15

Toegevoegd:

Verbeterde periodewisseling in lijngrafiekwidgets - 7.2.0

De nieuwe lijngrafiekwidget voegt nu een periode-selector toe bij het bekijken van historische gegevens, bijvoorbeeld het uur-, dag- of maandbereik.

Standaard, wanneer de lijngrafiek is ingesteld op de hour bereik worden de laatste 60 minuten getoond, eindigend op de huidige tijd. Wanneer de periode selector wordt gebruikt, begint de periode vanaf het begin tot het einde van de vorige periode. Hetzelfde geldt voor de day bereik met de laatste 24 uur eindigend op de huidige tijd, de week reeks met de laatste 7 dagen en de month met de laatste 30 dagen.

Nieuwe P&ID-editor - 7.2.0

We hebben een nieuwe P&ID editor toegevoegd ter vervanging van de bestaande P&ID editor en in de nabije toekomst de Map editor. De nieuwe editor bevat diverse verbeteringen voor het uploaden van afbeeldingen, afbeeldingen worden nu automatisch geschaald zodat ze perfect in de P&ID-widget passen en er wordt lossless compressie toegepast om de laadtijd van de pagina te verkorten. Daarnaast is het configureren van P&ID-elementbereiken vereenvoudigd en zijn er extra kleuren toegevoegd.

Verbeterde pagina-editor - 7.2.0

De pagina-editor is vernieuwd en verbeterd wat betreft gebruiksvriendelijkheid en prestaties. Met name de pagina-icoon selector is nu geconsolideerd in een dropdown inclusief de titel van het pagina-icoon.

Verbeterde algemene navigatie - 7.2.0

De primaire navigatie en de backendnavigatie zijn herwerkt. Bij het beheren van uw VPVision systeem wordt het backend menu nu weergegeven in de primaire zijbalk in plaats van ernaast. Voorheen was het achtermenu op bepaalde pagina's verborgen. Dit is nu niet meer het geval en zal altijd toegankelijk zijn bij het beheren van uw systeem. Dit is het meest opvallend op mobiele apparaten waar het nu daadwerkelijk mogelijk is om dit menu te openen.

Het gebruikersmenu is losgekoppeld van het sitemenu en heeft een eigen plaats gekregen in de bovenbalk.

De onlangs toegevoegde reboot en power-off systeem acties blijven in het site menu.

Extra overzichtsacties voor bepaalde invoerapparaten en KPI-widgets - 7.2.0

Het tabeloverzicht voor invoerapparaten en het tabeloverzicht voor KPI-widgets met een aangepaste formule, d.w.z. een virtuele invoer of een aangepaste formule KPI, bevatten nu een actie "Formule bijwerken" naast hun actie "Bewerken" in hun menu Snelle acties.

Toegestane conversie voor dauwpunt- en temperatuurmetingen - 7.2.0

Binnen VPVision kunnen bepaalde meetwaarden, bijvoorbeeld Flow en Totalizers, worden geconverteerd naar hun respectievelijke eenheidsdefinitie. Dit maakt het mogelijk om binnen dezelfde widget of berekening zowel op Totalizers als op Flow gebaseerde metingen te gebruiken.

In deze versie hebben we een extra conversie-mapping toegevoegd tussen de dauwpuntmeting en de temperatuurmeting. Dit maakt het mogelijk om temperatuurmetingen en dauwpuntmetingen in dezelfde berekening te vergelijken. Voorheen resulteerde dit in een ongeldige meetwaarschuwing. Dit was het meest merkbaar op apparaten en widgets waar u handmatig de opgenomen eenheid en/of meetgrootheid kan veranderen.

Vast

Algehele prestatie- en gebruiksverbeteringen - 7.2.0

Verschillende pagina's, formulieren en acties zijn herzien en verbeterd. In het algemeen zijn de prestaties van VPVision verbeterd.

Bovendien hebben we intern enkele kleinere bugs verholpen, waardoor het platform over het algemeen stabieler is geworden.

Prestatieverbeteringen van lijngrafieken - 7.2.0

We hebben herwerkt hoe widgets voor lijndiagrammen verschillende gegevensbereiken laden. Bij het schakelen tussen de hour, day, week of month bereik laden we nu een gemiddelde van 30, 15, 5 of 1 minuut over de geselecteerde periode, afhankelijk van het bereik.

Verbeterde leesbaarheid voor de Dashboard-widget - 7.2.0

Gegevens in de Dashboard-widget worden nu weergegeven in een monospace-lettertype. Dit maakt het gemakkelijker om gegevens te lezen en te vergelijken.

Verwijderd

Geen

## 5.3x / 6.0x / 7.0x - 2021-10-01

 

Toegevoegd:

Vereenvoudigd licentiemodel - 7.x

Voorheen werden verschillende soorten apparaten en hun kanalen afzonderlijk afgetopt. Dit is vereenvoudigd door alle kanalen te combineren in één teller. Om dit duidelijker te maken tijdens het configureren van een apparaat zijn diverse indicatoren toegevoegd die uw huidig gebruik laten zien.

Inwerken van gebruikers

Voor nieuwe en bestaande systemen is, voor zover van toepassing, een verbeterde grafische gebruikersaanloop toegevoegd. De user onboarding leidt u door de eerste installatie van het systeem uw VPVision . Wanneer het systeem uw reeds is ingesteld, wordt de gebruikersinschakeling overgeslagen.

Pagina voor systeemonderhoud

Er is een nieuwe pagina voor systeemonderhoud toegevoegd. Op deze pagina kan u dataretentie instellen, waarbij een bepaalde hoeveelheid gegevens wordt bewaard. Dataretentie is standaard uitgeschakeld.

U kunt ervoor kiezen alle geregistreerde gegevens te verwijderen; deze functie is vooral bedoeld voor nieuwe systemen die na de eerste installatie met een schone lei moeten beginnen.

En tot slot, indien opgenomen in uw licentie, bevat de onderhoudspagina de SQL verbindingsinstellingen. Met de SQL-verbindingsmodule kan u aangepaste SQL-gebruikers aanmaken voor het extraheren van opgenomen gegevens met behulp van SQL.

Nieuw periode selectie scherm voor export widgets en rapporten

Sinds enkele releases is het mogelijk om een voorkeurstijdzone in te stellen. Deze tijdzone-instelling geldt niet alleen voor de gegevens die worden weergegeven binnen VPVision , maar er wordt nu ook rekening mee gehouden bij het handmatig exporteren van CSV's of het genereren van rapporten.

Bij het exporteren van CSV's zal u de optie hebben om UTC-gebaseerde data te gebruiken in de gegenereerde CSV. Voorheen werd UTC standaard gebruikt, dit zal nu de geconfigureerde tijdzone zijn.

Export widgets gebruiken nu ; als CSV scheidingsteken.

CSV's gebruiken een scheidingsteken om aan te geven waar de ene waarde begint en de volgende eindigt. Vroeger was dit een komma, nu een puntkomma. Dit is gedaan om corrupte CSV's te voorkomen bij het verwerken van dubbele waarden.

Alle nieuwe widgets en nieuwe configuratieformulieren

Alle widgets zijn herzien. Hun bestaande functionaliteit is behouden, maar ze zijn gemakkelijker en sneller te configureren. Bovendien hebben de meeste widgets een licht gewijzigd uiterlijk dat beter past bij de algemene UI en hun leesbaarheid verbetert.

Verbeterde paginabouwer

Samen met de nieuwe widgets-formulieren toont de pagina-bouwer nu een nauwkeuriger weergave van een toegevoegde widget. Bovendien is het nu mogelijk om de grootte (breedte) van een widget te bepalen.

Widget acties

Met behulp van de verbeterde page builder is het nu mogelijk om acties toe te voegen aan een widget instantie op een pagina. Dit kan worden gebruikt om relatieve of absolute links aan een widget toe te voegen. u kan bijvoorbeeld een link toevoegen naar een andere pagina met meer gedetailleerde widgets voor een bepaalde KPI.

Nieuwe apparaat- en alarmdetailpagina's

De detailpagina's voor apparaten en alarmen zijn vernieuwd. Ze tonen nu meer gedetailleerde informatie en leggen beter uit wat alles doet.

Realtime geregistreerde gegevens op de pagina's met apparaatgegevens

De momenteel in real-time opgenomen gegevens worden nu getoond op de detailpagina van het toestel. Dit kan worden gebruikt bij het instellen van een apparaat zonder dat eerst een widget moet worden geconfigureerd.

Nieuwe widget detailpagina's - 7.x

Naast de nieuwe toestel- en alarmdetailpagina's zijn de widgetdetailpagina's toegevoegd. Deze tonen een voorbeeld van een geconfigureerde widget, naast het widgetgebruik op de pagina's.

Herziene formule-editor voor virtuele ingangen - 7.x

De formule-editor voor virtuele ingangen is grondig herzien en integreert nu beter met de rest van VPVision. Het is nu gemakkelijker dan ooit om het juiste apparaat te selecteren voor uw formule en er is een nieuwe sigma-operator toegevoegd.

Nieuwe aangepaste formule KPI-berekeningen - 7.x

De bestaande KPI's zijn voorgedefinieerde berekeningen in de vorm van een template. Door verschillende apparaten toe te voegen zal een KPI automatisch het resultaat berekenen op basis van dit sjabloon.

Soms heeft u meer controle nodig over de berekening, daarom hebben we aangepaste formuleberekeningen toegevoegd die functioneren zoals virtuele inputs. Selecteer gewoon de aangepaste formuleberekening bij het configureren van een KPI en definieer uw formule in de nieuwe formule-editor.

Wijzigbare KPI-perioden - 7.x

De voorgedefinieerde KPI-berekeningen gebruiken allemaal een vooraf bepaalde periode waarover de berekening gegevens verzamelt. Zodra een KPI-widget aan een pagina is toegevoegd, is het nu mogelijk om deze periode te wisselen tussen het laatste uur tot de datum of de huidige dag tot de datum. Om dit duidelijker te maken wordt de exacte periode nu weergegeven in de KPI-widget.

Voor aangepaste KPI's kan u de standaardperiode instellen tijdens de configuratie van de KPI.

Snelkoppelingen voor geauthenticeerde gebruikers

Wanneer u zich aanmeldt bij VPVision zietu nu verschillende snelkoppelingen bij het tonen van pagina's. Bijvoorbeeld u kan direct naar de paginabouwer gaan met de knop "Pagina bewerken" of een widget bijwerken door op de configuratieknop ervan te klikken.

Verbeterde omleiding bij het bewerken van bestaande entiteiten - 7.x

Wanneer u een pagina, widget of apparaat bijwerkt, wordt u nu teruggeleid naar waar u vandaan kwam. Dit is het meest merkbaar voor pagina's wanneer u ze rechtstreeks bijwerkt vanaf een pagina in plaats van het paginaoverzicht in de backend.

Afrondingsopties voor de meeste widgets

Het is nu mogelijk om de afronding van getallen voor bepaalde widgets in te stellen. Dit beïnvloedt het aantal getoonde decimalen.

Nieuwe sigma-operator voor virtuele ingangen

De sigma-operator kan in virtuele ingangen worden gebruikt om 2 of meer bouwstenen te combineren tot één optelling. Dit kan een prima vervanging zijn voor meerdere opteloperatoren wanneer u'meerdere sensoren toevoegt en slechts één uitgang verwacht.

Nieuwe rekenhulp voor overspanning

Bij het configureren van een analoog ingangskanaal verschijnt een nieuw hulpprogramma voor het berekenen van het span.

Verbeterde overzichten

Alle overzichtspagina's in de backend, bijvoorbeeld het paginaoverzicht, tonen nu een verbeterde en beter reagerende gegevenstabel. Dit maakt het gemakkelijker en sneller om te sorteren en te filteren op pagina's, gebruikers, enz.

Meer pagina-iconen

De selectie van beschikbare iconen is uitgebreid. Deze kunnen worden geselecteerd in de paginabouwer.

Voettekst toegevoegd aan alle dashboardpagina's - 7.x

VPVision heeft nu een voettekst op alle dashboardpagina's. Dit voegt wat extra scrollbare ruimte toe voor langere pagina's om te voorkomen dat widgets helemaal onderaan het scherm staan. Bovendien toont de voettekst nu u de momenteel actieve versie van VPVision.

Vast

Correcte getalnotatie voor alle widgets - 7.x

Binnen VPVision is het mogelijk om een ander duizend- of decimaalscheidingsteken te kiezen. Dit werkte bij sommige configuraties niet helemaal zoals bedoeld en is nu verholpen.

Algemeen verbeterde prestaties, diverse bugs en fixes

Alle widgets zijn gereviseerd, waardoor ze beter presteren. Er zijn diverse bugs verholpen en kleine verbeteringen aangebracht op VPVision.

Verbeterde voortgangsindicator voor exportwidgets en -rapporten

Bij het uitvoeren van een grote export of het genereren van een uitgebreid rapport kon het gebeuren dat dit proces langer duurde dan de gebruikerssessie toeliet, met onduidelijke foutmeldingen tot gevolg. Dit is opgelost en bovendien is een nauwkeurigere voortgangsindicator toegevoegd.

Verbeterd responsief gedrag voor alle widgets op mobiel

Bijna alle widgets zijn herzien en ondersteunen nu beter mobiele apparaten.

Verbeterde instellingen voor de netwerkbeheerder

We hebben de bestaande netwerkinstelling uitgebreid met nieuwe functies, zoals het toevoegen van meerdere statische IP-adressen aan één interface en extra controles toegevoegd om ervoor te zorgen dat u geen brekende instellingen kan opslaan.

Verbeterde licentieafhandeling

Wanneer de uw VPVision licentie is verlopen of beschadigd is geraakt tijdens een update, zal VPVision u hierover informeren. Daarnaast is het nu mogelijk om handmatig uw VPVision licentiebestand opnieuw te uploaden zonder tussenkomst van onze support.

Verbeterde alarm sluimerstand

Snoozes voor alarmen zijn vereenvoudigd en werken nu net als bij een wekker. Bovendien stuurt een alarm nu slechts één melding in plaats van elke minuut.

Ondersteuning van speciale tekens in widget- en paginanamen

Speciale tekens werden voorheen niet ondersteund. Deze beperking is opgeheven.

Verwijderd

Variatiegrafieken zijn afgeschaft

Het widgettype variatiegrafiek is verwijderd en er kunnen geen nieuwe variatiegrafiekwidgets worden gemaakt. Bestaande variatiegrafiekwidgets blijven werken.

***Release notes oudere versie**

## 5.2 - 2020-05-11 - 2020-07-13

VPVision 5.2 is een complete herschrijving van de applicatie.

Enkele opvallende kenmerken zijn:
- Een volledig opnieuw ontworpen UI.
- Verbeterde stabiliteit en prestaties.
- Verbeterde gebruikersautorisatie.
- Herwerkte e-mail instellingen, dit maakt postfix overbodig en stuurt alle applicatie e-mails direct via de geconfigureerde SMTP server.
- Herwerkt licentiebeheer.
- Herwerkte pagina-bouwer.

### Toegevoegd

- Optie toegevoegd om systeemwijde authenticatie in te schakelen.
- Licentieverificatie tijdens uploads verbeterd, de gebruiker moet nu de licentie bevestigen voordat deze wordt toegepast.
- Indien van toepassing wordt een lijst met pagina's getoond op de widgetverwijderingspagina.
- Het verwijderen van invoer gaat nu via alle gegevens en gerelateerde diensten.
- Widgetverwijdering loopt nu via alle toepasselijke pagina's.
- Systeemstatuspagina toegevoegd met verbeterd applicatieservicebeheer.
- Geplande rapporten worden nu verzonden via de nieuwe e-maildienst.

### Fixed

- Alle gevallen van "valuta" vervangen door "valuta".

### Verwijderd

- Geavanceerde alarmen zijn vervallen. Bij voorkeur wordt in plaats daarvan een virtuele ingang gebruikt.

Herziening 3.4.2 28-06-2018

0. - Algemeen -

- Geen.

1. - Opgeloste problemen -

- Scrollen werkt niet in alarm widget.

2. - Nieuwe functies -

- Alarmlogs en statistieken toegevoegd aan repots.
- Doorlopende alarmen worden als één geregistreerd in plaats van als een repeterende toestand.

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.4.1 16-05-2018

0. - Algemeen -

- Geen.

1. - Opgeloste problemen -

- Totalisator en kwh misrekening in verbruiksrapport module
- Rapporten voor "aangepaste" periodes worden niet gegenereerd
- Rapporten kunnen worden opgeslagen zonder inhoud
- Delta berekening in de verbruikswidgets werkt niet in percentage modus
- Beeldtype filter voor aangepaste rapportlogo's wordt niet gerespecteerd voor toegestane beeldtypes

2. - Nieuwe functies -

- KPI-module voor rapporten
- kwh-ondersteuning in de module compressoranalyse
- kwh-ondersteuning in de verbruiksmodule

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.4.0 01-04-2018

0. - Algemeen -

- Rapportconfiguratie is opnieuw ontworpen
- Nieuwe lay-out voor rapporten
- Systeemachtergrond raster vervangen door effen grijs

1. - Opgeloste problemen -

- Tekst overlapt in rapporten
- Het verkeerde apparaat verwijderen tijdens het verwijderen uit de taartdiagram-widget
- Tijdselectie voor rapporten van 00:00->00:00 tot 00:00->23:59
- Systeem maakt nieuw rapport aan wanneer een nieuw taartdiagram wordt geconfigureerd en toegevoegd

2. - Nieuwe functies -

- Verbruiksrapport module die verbruik binnen periode, verbruik van vorige periode en delta laat zien
- Kosten per compressortrap toegevoegd aan de module compressoranalyse
- Voor een rapport kan een locatie worden opgegeven die in de koptekst wordt afgedrukt.
- De gebruiker kan een aangepaste afbeelding selecteren als rapportlogo
- De gebruiker kan het papierformaat van de rapporten opgeven. Ondersteund worden A4 en US letter
- Een standaardwaarde voor kWh-kosten kan globaal worden ingesteld en wordt gebruikt voor alle nieuwe modules en widgets.
- Compressor type selectie in de compressor analyse module
- Compressortrap definitie is een bereik geworden in plaats van een ondergrens
- Variabele hoogte rapportinhoud in plaats van vaste hoogte per rapportmodule

3. - Beëindigde functies -

- Visualisatie van staafdiagrammen in de module compressoranalyse

Herziening 3.3.3 23-02-2018

0. - Algemeen -

- Geen.

1. - Opgeloste problemen -

- PID-widgetgegevens worden niet getoond wanneer spaties of speciale tekens worden gebruikt in het aangepaste label
- Configuratie van compressortrap gaat verloren wanneer speciale tekens in de naam worden gebruikt
- Analoge of digitale ingangen kunnen niet worden geactiveerd wanneer een van beide types op zijn maximum staat
- Het laden van gegevens voor grafieken en apparaatverbindingsstatus is traag
- Gekozen eenheid voor energieverbruik niet voorgeselecteerd in module energieverbruik en kostenrapportage

2. - Nieuwe functies -

- Bitmask voor gehele gegevens
- Specifiek vermogen in de rapportagemodule voor energieverbruik en -kosten

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.3.0 06-07-2017

0. - Algemeen -

- Nieuwe controle voor aangepaste namen (dashboard widget)
- Selecteer meetgrootheid in alfabetische volgorde

1. - Opgeloste problemen -

- Geen.

2. - Nieuwe functies -

- Achtergrondkleur van P&ID-elementen tonen/verbergen
- Toon/verberg eenheid van P&ID elementen
- Toon/verberg waarde van P&ID-elementen
- Ondersteuning digitale ingangen
- Meerdere kanalen tegelijk aan de dashboard widget toevoegen

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.2.1 27-10-2016

0. - Algemeen -

- Browser titel naam veranderd

1. - Opgeloste problemen -

- Genereren van rapporten
- Enkele kleine bugs in rapporten

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.2.1 27-10-2016

0. - Algemeen -

- VPVision responsief gemaakt

1. - Opgeloste problemen -

- Alarminterval op 1 uur
- Gateway toont verkeerde ethernet interface
- Trage eerste lading van grafieken
- De navigator voor grafiekgegevens verlaagd om overlapping te voorkomen

2. - Nieuwe functies -

- dns-configuratie voor elke ethernet-interface
- Serienummer en versienummer zijn nu te vinden in het instellingen->systeemmenu
- Relay host voor e-mail kan worden ingesteld in instellingen->e-mail
- ntp server kan worden ingesteld in settings->time
- huidige datum en tijd kan worden gecontroleerd in instellingen->tijd

3. - Beëindigde functies -

- export van grafieken in pdf- en svg-formaat

Herziening 3.1.15 01-07-2016

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- Herhaaldelijk genereren van rapporten op de eerste dag van de maand

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.1.14 14-06-2016

0. - Algemeen -

- Ondersteuning voor VPFlowScope M toegevoegd

1. - Opgeloste problemen -

- Fout opgelost bij het combineren van kaartwidgets met andere widgets op dezelfde pagina

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.1.13 12-02-2016

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- Kaart widget link fout voor pagina's zonder gebieden

2. - Nieuwe functies -

- Nieuwe eenheden beschikbaar voor spanning en stroom

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.12 17-09-2015

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- Alarm verwijdering fix voor widget
- schuifknop voor alarmwidget gerepareerd
- alarm module licentie fix

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.12 17-09-2015

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- Kleur oranje in P&ID opgelost
- alarm inschakelen vast
- e-mail enablefixed

2. - Nieuwe functies -

- Meetrendement toegevoegd met kw/m3n/min en wh/m3n

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.11 21-07-2015

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- apparaatverwijdering in combinatie met sql-module

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.10 08-06-2015

0. - Algemeen -

- W3c-test uitgevoerd en inconsistenties verwijderd
- Spelfouten verwijderd

1. - Opgeloste problemen -

- CSV data export time out opgelost
- Alarmconversie van basis naar geavanceerd
- Conversie datumformaat VS
- Ondersteuning voor diakritische letters toegevoegd

2. - Nieuwe functies -

- Extra kleuren voor kaart en p&id widget toegevoegd
- y-as automatische schaal toegevoegd voor lijngrafiek
- Foutmelding voor csv-export meetfout
- CSV generatie status toegevoegd
- Automatische statusupdate voor apparaten
- Grafiekknop feedback toegevoegd
- Keizerlijke KPI's toegevoegd

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.9 18-05-2015

0. - Algemeen -

- Correcties in omrekeningen van eenheden

1. - Opgeloste problemen -

- Probleem met schermweergave voor IE9 & IE10 opgelost

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.8 05-03-2015

0. - Algemeen -

- Spelfouten verwijderd

1. - Opgeloste problemen -

- Verkeerde automatische correctie voor P&ID-bereikconfiguratie opgelost

2. - Nieuwe functies -

- Kaartwidget kan nu links naar pagina's maken in combinatie met een venster
- Het linkgebied van de kaartwidget kan nu worden gevuld met een kleur of transparant met een gekleurde stippellijn.

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.7 22-12-2014

0. - Algemeen -

- Enkele wijzigingen in rapportmodules:
- Cirkeldiagram kan nu worden gebruikt met één invoer
- Energieverbruik en kosten kunnen alleen met stroominvoer worden gebruikt. Kosten worden niet getoond.
- Spelfouten verwijderd uit alarmmodule

1. - Opgeloste problemen -

- Update script aangepast voor virtuele ingangen.
- Aanduiding actieve pagina door markeren geselecteerd menupictogram

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.6 06-11-2014

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- labelpositie in variatiegrafiek
- wh/m3n berekening fix

2. - Nieuwe functies -

- sql-module toegevoegd

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.5 11-08-2014

0. - Algemeen -

- Virtuele ingangen toegevoegd. Berekeningen kunnen worden gemaakt
- Alle grafieken berekenen nu automatisch het aantal te tonen datapunten in de grafiek.
- Enkele stijlwijzigingen
- licentiemodule geïntroduceerd
- Beschikbaarheidscontrole voor javascript toegevoegd

1. - Opgeloste problemen -

- Tijdzonecompensatie toegevoegd voor rapportgeneratietijd
- Datum/tijd keuze popup voor aangepaste plot gerepareerd
- Drukvisualisatie in diverse grafieken
- Bug met kritische lijn opgelost
- De gesleepte lijn van het variabele knooppunt in de alarmmodule is nu zichtbaar
- Enkele kleine bugs in de grafiekconfiguratie opgelost
- Netwerk gateway is niet meer verplicht.

2. - Nieuwe functies -

- Alle aangemaakte pdf-rapporten in één keer verwijderen
- Meetwaarden zijn gesorteerd in widgets selectielijst
- p&id meetbereikindicatoren toegevoegd (waarde is rood, oranje, groen)
- kW-berekening voor 4..20mA stroomtangen toegevoegd
- Toon de meetwaarden in taartdiagram in plaats van percentage. Toon percentage bij hover

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.4 15-05-2014

0. - Algemeen -

- geen

1. - Opgeloste problemen -

- Scroll-offset voor widgetoverzicht herzien
- Meerdere csv exportwidgets kunnen nu op 1 pagina worden gebruikt
- Geheugenlek in aantal pagina's opgelost

2. - Nieuwe functies -

- geen

3. - Beëindigde functies -

- geen

***Release notes***
Revisie 3.1.3 30-04-2014

0. - Algemeen -

- Menu scroll snelheid verhoogd
- Rapporten scrollen sneller
- Eenheden opgemaakt met subscript en graden symbool
- Aantal geplotte punten in een grafiek verhoogd van 20 naar 60

1. - Opgeloste problemen -

- Decimaal en duizendscheidingsteken geïmplementeerd in csv export widget
- Inconsistentie in kWh prijs voor het rapport verholpen
- Extra assen voor lijngrafiek hersteld
- Drukserie wordt weer getoond in lijngrafiek
- Procesbalk voor rapportgeneratie hersteld
- Selectievakje browser-onafhankelijk gemaakt

2. - Nieuwe functies -

- Het aantal starts van de compressor wordt nu berekend met gebruikersinstellingen als gebruikersinstellingen zijn gedefinieerd. Indien niet gedefinieerd, is de offset 0,5 kW.

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.1.2 17-04-2014

0. - Algemeen -

- Tijdcorrectie UTC toegevoegd aan diverse modules

1. - Opgeloste problemen -

- Alarmnaam wordt nu volledig getoond in de widget
- Alle paginavensters worden gecontroleerd op de beschikbaarheid van een widget die op het punt staat te worden verwijderd
- Berekening van gemiddelde en som in de dashboard-widget herzien
- Rapportmodule taartdiagram gewijzigd: avg voor flow, druk, temperatuur, dauwpunt, kw, neem som voor energie, tolalizer
- Initialisatie van lijngrafiek widget gewijzigd
- De datalabels optie in de taartgrafiek is nu geïnitialiseerd

2. - Nieuwe functies -

- Lijngrafiek heeft nu dynamisch laden van gegevens
- staafdiagram toegevoegd
- vlakgrafiek toegevoegd
- variatiegrafiek toegevoegd

3. - Beëindigde functies -

- geen

Herziening 3.1.1 19-03-2014

0. - Algemeen -

- Alle code herzien
- Client side fouten en waarschuwingen verwijderd
- Server kant fouten en waarschuwingen verwijderd

1. - Opgeloste problemen -

- Alle widgets op een pagina worden nu uitgelijnd, zelfs als ze langer zijn dan het menu.
- De fase-uren van compressoren worden opnieuw berekend in het rapport

2. - Nieuwe functies -

- Alarmmodule toegevoegd
- Ondersteuning voor pagina's met meerdere vensters
- Nieuwe jquery en jcarousel release
- Nieuwe valuta toegevoegd

3. - Beëindigde functies -

- Ondersteuning voor virtueel toetsenbord