Artikelen, E-bibliotheek & Nieuws, Uitgelicht op homepage, Kennis, Nieuws & artikelen

Beheer van persluchtlekken

Verhelpen van persluchtlekkages levert 10 tot 20% lagere energiekosten op. Wereldwijd populair medium is een regelrechte geldverslinder.

Perslucht wordt over de hele wereld in productiebedrijven toegepast voor het aansturen van machines, processen en gereedschappen. Het is een veilig en makkelijk beschikbaar medium omdat het via slangen en leidingen op alle mogelijke plekken benut kan worden. Tegenover de voordelen staat echter een gigantisch nadeel want perslucht is ook een van de allerduurste energiedragers. Veel bedrijven proberen met lekkagemanagement en monitoring kosten te reduceren, maar er zijn nog heel veel bedrijven waarbij fors bespaard kan worden op persluchtkosten. Om te beginnen met het eenvoudig opsporen en verhelpen van lekkages. Hierdoor wordt direct 10 tot 20% energiewinst geboekt en eenmaal uitgebreid met monitoring en optimalisaties kunnen de besparingen zelfs oplopen tot 50%!

Persoonlijk advies

Hulp nodig bij persluchtlekken in uw systeem? Onze experts helpen u graag!

Laat hier uw contactgegevens achter voor advies op maat. Een van onze experts neemt dan contact op met u.
Naam(Verplicht)

De VPFlowScope M is Industry 4.0 ready en meet tegelijkertijd (bi-directionele) thermische massaflow, druk, temperatuur en totaal flow.

Wat maakt perslucht tot een van de duurste energiedragers? Pascal van Putten, CEO van VPInstruments zegt daarover: “Bij het comprimeren van atmosferische lucht naar een druk van 6 à 7 bar gaat al 75% van de opgenomen elektrische energie in de compressor verloren als warmte. Onder meer drukverlies alsmede lekkages zorgen er vervolgens voor dat het elektrische rendement van de totale persluchtinstallatie slechts 7,5 tot 15% bedraagt. Maar dat kan beter en je zou dus verwachten dat bedrijven er alles aan doen om dit te realiseren. Toch is dat niet zo en jaarlijks worden wereldwijd miljarden euro’s aan energie verspild, simpelweg omdat veel bedrijven verzuimen lekkages te verhelpen en het rendement van hun persluchtinstallatie te optimaliseren.”

Niet echt duurzaam

Circa 5% van alle mondiaal gebruikte elektrische energie wordt omgezet in perslucht en in de industrie is dit zelfs 10%. De opwekking van deze gigantische hoeveelheid energie draagt bij aan de CO2 uitstoot en de klimaatverandering. Alleen al om die reden is het zinvol en zelfs noodzakelijk om het energiegebruik van persluchtinstallaties omlaag te brengen. Daarnaast levert het bedrijven gewoon keihard geld op als ze het rendement van hun persluchtinstallatie verhogen.

Lekkage management: laaghangend fruit

“Het is absoluut niet ingewikkeld en vergt ook absoluut geen hoge investeringen om te beginnen met het opsporen en verhelpen van lekkages,” benadrukt van Putten. “Laat ik enkele voorbeelden geven van de kosten van lekkages van een installatie die 8.760 uur/jaar in bedrijf is. De systeemdruk is 7 bar en de stroomkosten bedragen € 0,08 per kWh. 10 gaatjes van ruim 1,5 mm kosten het bedrijf ongeveer € 8.500,- per jaar. Bij 10 gaatjes van 3 mm lopen de kosten op naar afgerond € 33.000,-. En in de praktijk komen we vaak honderden lekkages tegen van allerlei verschillende groottes, en ook groter dan 3 mm! 

Om de lekkages op te sporen en te verhelpen ben je een paar duizend Euro kwijt aan een eenvoudig meetsysteem en onderdelen zoals pakkingen, slangen en snelkoppelingen. We noemen lekkages dan ook het ‘laaghangende fruit’ in persluchtinstallaties. Makkelijk op te sporen, makkelijk te verhelpen en het levert direct financiële winst op. Vaak laten bedrijven door een extern bureau een lekkage-audit uitvoeren waarbij met TAG’s alle gevonden lekken in de fabriek worden gemarkeerd. Het komt niet zelden voor dat als de auditor een jaar later weer in de fabriek komt, de door hem aangebrachte TAG’s er nog steeds hangen. Daar is dus niets mee gedaan terwijl de kosten gewoon doorlopen!”

Elk seconde verdwijnen er vele euro’s in het niets zolang lekkages niet worden opgespoord en gerepareerd.

Productiestilstand voorkomen

Even los van de kosten is er ook een andere en wellicht nog veel belangrijkere reden om ervoor te zorgen dat het persluchtsysteem optimaal en efficiënt functioneert. Want een goede persluchtvoorziening is in heel veel fabrieken namelijk cruciaal voor de continuïteit van veel productieprocessen. De juiste hoeveelheid flow en druk bepalen de juiste werking van productiemachines. Lekkages dragen echter bij aan drukverlies. Onvoldoende druk naar de machines toe kan niet alleen leiden tot machinestilstand, maar ook de kwaliteit van producten beïnvloeden. Fouten in de verpakking of een inconsistente textuur/smaak van voedingsmiddelen kan onherroepelijk leiden tot kostbare terugroepacties. Om nog maar niet te spreken van de imagoschade. Wanneer drukval daarnaast ten onrechte wordt gediagnosticeerd als een defect aan de apparatuur, bestaat bovendien de kans dat er in nieuwe apparatuur wordt geïnvesteerd. Dit brengt (onnodige) extra investeringen met zich mee, die beter elders hadden kunnen worden benut. Optimaliseren van persluchtsystemen verhoogt dus niet alleen de energie-efficiency, maar legt ook de basis voor een betrouwbaar en goed presterend productieapparaat.

Lekdetectiemethodes

Wanneer ergens in de fabriek een hydrauliekleiding lekt en de plas hydrauliekvloeistof op de vloer steeds groter wordt, is men er als de kippen bij om dit zo snel mogelijk op te lossen. Zo niet bij persluchtlekken. Het ‘is immers maar lucht’, er is geen sprake van een noodtoestand, dus dat komt wel een keer. Van uitstel komt afstel en de financiële en (mogelijke) operationele gevolgen van zo’n nonchalante houding zal inmiddels wel duidelijk zijn. Er zijn verschillende technieken en methodes om lekken in persluchtsystemen snel op te sporen. We zetten er een paar op een rijtje:

  • Ultrasoon lekdetectie. Dit is een veelgebruikte methode voor het lokaliseren van persluchtlekken. Ultrasoon detectoren kunnen door luchtlekken geproduceerde hoogfrequente geluiden opvangen en voor de mens ‘hoorbaar’ maken, waardoor onderhoudsteams de bron nauwkeurig kunnen lokaliseren, markeren en repareren.
  • Compressor monitoring. Een veelgebruikte aanvullende methode voor het opsporen van (de kans op) lekkages is het nauwgezet controleren/monitoren van de compressor. Bij deze methode wordt de actuele prestatie van de compressor vergeleken met de volgens specificatie haalbare/verwachte prestatie. Structurele afwijkingen in negatieve zin kunnen daarbij direct wijzen op lekkages.
  • Ontluchtingstest. Door middel van deze methode wordt de tijd gemeten die een persluchtsysteem nodig heeft om een gespecificeerde drukval te bereiken. Wordt dit periodiek uitgevoerd, dan kan daardoor een trendmatig inzicht worden verkregen in de algehele systeemefficiëntie.

Met ultrasoon detectie kan de locatie van persluchtlekken snel en nauwkeurig worden bepaald. Vervolgens kunnen deze in afwachting van een spoedige reparatie worden gemarkeerd met TAG’s.

  • Trendanalyse. Toepassing van flowmeters en monitoringsystemen levert waardevolle gegevens op over mogelijke lekkages. Door de gemeten en trendmatige gegevens te analyseren, wordt het mogelijk om gebieden binnen de fabriek te identificeren waar met het verstrijken van de tijd of acuut significante veranderingen hebben plaatsgevonden. Dit kan veroorzaakt zijn door (plotseling opgetreden) lekkages. Deze ‘verdachte zone’ kan vervolgens gericht worden onderzocht door middel van ultrasoon metingen.
  • Downtime verbruik. Er zijn nog voldoende fabrieken die niet produceren in het weekend. Zij zien wel hun compressoren aanslaan in het weekend. Het meten van compressorverbruik gedurende downtime, is een zeer goede indicator voor de hoeveelheid lekkages in een fabriek. 

Lekkages in persluchtsystemen kunnen overal ontstaan. Vaak treden ze op bij koppelingen en in (oudere) slangen. Maar ook bij (verkeerd gemonteerde of gecorrodeerde) buizen, fittingen, filters, regelaars en smeerinrichtingen (FRL's). Tevens kunnen in productielijnen lekken ontstaan bij regel- en afsluitkleppen, flenzen, cilinderstangpakkingen en draadafdichtingen

Eigen budgetverantwoordelijkheid

“Het is van cruciaal belang dat het onderhoudsteam zelfstandig lekkage-reparaties kan uitvoeren zonder dat hiervoor telkens goedkeuring ‘van bovenaf’ nodig is,” benadrukt van Putten. “Dit werkt immers sterk vertragend en demotiverend. Zinvol is daarbij om een richtlijn in te voeren waarin wordt vastgelegd dat het repareren van iets wat minder dan drie tot zes maanden aan energieverspilling kost, direct en zonder formele goedkeuring uitgevoerd kan worden. De besparing die na reparatie in de daaropvolgende periode wordt opgebouwd, kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan het energiebesparingsbudget. Hierdoor ontstaat een zelfvoorzienend, cyclisch fonds binnen de organisatie met als gevolg dat lekkages oplossen en het verder optimaliseren van het persluchtnet een essentiële bijdrage gaat leveren aan het verhogen van de winst.”

Drukverlaging

Nadat lekkages zijn verholpen is het zaak om de persluchtinstallatie gericht te gaan analyseren en optimaliseren. Met behulp van bijvoorbeeld permanente monitoring wordt het actuele persluchtverbruik gemeten en bewaakt en worden veranderingen tijdig gesignaleerd. VPInstruments heeft hiervoor het real-time VPVision monitoringssysteem ontwikkeld dat in combinatie met VPFlowScope flow-, druk- en temperatuurmeters de informatie levert waarmee een maximaal rendabel persluchtsysteem kan worden gerealiseerd. Vaak wordt uit veiligheid een (te) hoge werkdruk ingesteld van bijvoorbeeld 7 bar. Maar is dat wel nodig? Soms zijn machines die een hoge druk nodig hebben allang vervangen. Door de druk in kleine stapjes te verlagen en het systeem en de machineprestaties daarbij fulltime te monitoren op juiste werking, is het vaak mogelijk de druk met 1 tot 1,5 bar te verlagen. Bedenk dat iedere bar drukverlaging een reductie van de energiekosten met 7% betekent, terwijl hier geen kosten tegenover staan om dit uit te proberen!

Met VPVision (hier met 6 flowmeters) kan het totale persluchtnet worden gemonitord en geoptimaliseerd. Dit ook op basis van gemeten vermogen, flow, druk, temperatuur, dauwpunt, etc.

De mogelijkheden van perslucht monitoring voor uw bedrijf

Bent u u klaar om uw productieproces te optimaliseren en geld te besparen? Onze experts nemen graag  de mogelijkheden met u door en begeleiden u bij elke stap. Neem vandaag nog contact met ons op!