Artikelen, E-bibliotheek & nieuws, Uitgelicht op homepage, Nieuws & artikelen

Open oproep - Instrumenten & Sensor Residency Hoofdstuk I

VPInstruments ontvangt een kunstenaar voor een residency met een eindpresentatie op Highlight Delft 2024.

Highlight Delft, iii en VPInstruments zijn op zoek naar kunstenaars die willen deelnemen aan een residency programma bij een sensorbedrijf. De eerste open call wordt gehost door VPInstruments - ons bedrijf is gespecialiseerd in het zeer nauwkeurig meten en in kaart brengen van lucht- en gasstromen. De eindresultaten van deze residencies worden gepresenteerd op het Highlight Festival op 15-17 februari 2024 in Delft. De residencies richten zich op het verkennen van nieuwe experimentele en artistieke mogelijkheden binnen een omgeving van zeer gespecialiseerde sensorkennis en milieumeettechnologie. We verwachten dat deze samenwerkingen zullen resulteren in nieuwe perspectieven op deze gespecialiseerde technologie door middel van verschillende artistieke uitingen, waaronder experimenten, performances, installaties of objecten.

Sollicitaties zijn welkom tot de deadline van 31 augustus (middernacht). Stuur een korte motivatie, het voorgestelde project of (artistiek) onderzoek, een CV en een portfolio (indien beschikbaar) mee naar uw .

Verwacht tijdschema voor het project:
31 augustus | afsluiting van de open oproep
September | bekendmaking van geselecteerde kunstenaars
Oktober - januari | residentie binnen het bedrijf
December | mogelijk sneak preview evenement
15-17 februari | presentatie van het eindproject bij Highlight Delft

Voor elk van de residenties ontvangen de geselecteerde kunstenaars een artistieke vergoeding van €1600 en een gecombineerd budget van €3340 voor onderzoek, ontwikkeling en productie en een reis- en verblijfsbudget van €2310 indien nodig (alle bedragen exclusief BTW).

Highlight Delft is een kunst- & technologiefestival dat mensen inspireert om na te denken over hun leven en leefomgeving, deze te ervaren en vorm te geven met (nieuwe) creatieve toepassingen van technologie. Het jaarlijkse evenement presenteert toekomstideeën gemaakt door creatieve toepassing van technologie. 25
installaties, kunstwerken, prototypes en andere tastbare toekomstideeën gemaakt door kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, techbedrijven en studenten zijn verspreid over de stad en campus in Delft op binnen- en buitenlocaties.

iii (instrument inventors initiative) is een door kunstenaars gerund gemeenschapsplatform dat nieuwe interdisciplinaire praktijken ondersteunt die performance, technologie en de menselijke zintuigen met elkaar verbinden. Voortgekomen uit de ArtScience traditie van Den Haag, streeft iii naar een balans tussen technologische innovatie, theoretische reflectie en menselijke ervaring. iii draagt bij aan internationale ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap en technologie.
het gebied van Kunst, Wetenschap & Technologie, waarbij iii zowel functioneert als een culturele incubator die onderzoek en creatie ondersteunt, als een agentschap dat makers verbindt met een breed publiek via een breed (inter)nationaal partnernetwerk.

VP Instruments is een in Delft gevestigd sensorbedrijf dat gespecialiseerd is in het meten, monitoring, en beheren van perslucht- en industriële gasinstallaties. Perslucht en industriële gassen behoren tot de duurste utilities in de industrie, met potentiële energiebesparingen tot 50%. VP Instruments heeft debietmeters en meetsoftware ontwikkeld die het mogelijk maken om zeer nauwkeurig lucht- en gasstromen te meten en in kaart te brengen. Deze debietmeters hebben talloze toepassingen buiten de genoemde industriële processen en kunnen eenvoudig worden aangestuurd met behulp van gangbare micro-elektronicaplatforms.

Matching proces kunstenaars & bedrijven

Twee winnende inzendingen worden gekoppeld aan respectievelijke bedrijven en hun residencies worden gepland. Aan het begin van de residency wordt het matchingsproces met de kunstenaar en het bedrijf bijgestaan door vertegenwoordigers van Highlight Delft en iii die expertise hebben in het matchen van artistieke en technologische partners. Tijdens het matchingsproces worden de resultaten en voortgang van het project gedeeld met, gemonitord door en ondersteund door deze vertegenwoordigers.

Criteria

Aanvragen worden geselecteerd en krijgen prioriteit op basis van de volgende criteria:
Sterkte van het idee (creativiteit, originaliteit, expressiviteit)
Match met een van de deelnemende bedrijven in de residentie
Potentie van het idee om een werkend prototype of proof of concept te ontwikkelen binnen de residentie
Kosten en productiefactoren
Diversiteit en inclusie
Relevantie van de residentie voor de professionele carrière van de kunstenaar

Naast deze criteria wordt ook gekeken naar aansluiting bij het thema van Highlight Delft 2024 (Beleving) en de voorkeuren van onze partners (iii en potentiële sensorbedrijven), maar deze criteria zijn van secundair belang.

Toepassing

Om je aan te melden stuur je een e-mail waarin je jezelf voorstelt, uw motivatie om je aan te melden voor deze residentie en een duidelijk omschreven projectvoorstel. Beschrijf in het projectvoorstel kort uw artistiek concept, de methode van realisatie en het beoogde doel van de residentie. Voeg links toe naar websites, video's, social media sites etc. waar we duidelijke documentatie kunnen vinden van relevant eerder werk. Stuur uw aanvragen naar: art@highlightdelft.nl met duidelijke vermelding van OPEN CALL in het onderwerp van de e-mail.

Een samenwerking van Highlight Delft, iii en VPInstruments.
Ondersteund door het Creative Industries Fund NL.