Energiebesparende oplossingen in de glasindustrie met VPInstruments

In een glasverpakkingsfabriek houdt een VPVision systeem met meer dan 20 persluchtdebietmeters de efficiëntie van de compressor en lekkages in de gaten.

Glasverpakkingsinstallaties gebruiken steeds minder lucht

Wanneer u aan glazen verpakkingen denkt, is perslucht niet het eerste waar men aan denkt. Maar zonder perslucht zou er helemaal geen glas verpakt kunnen worden. In een gemiddelde glasverpakkingsfabriek kan de luchtbehoefte gemakkelijk oplopen tot meer dan 30.000 à 35.000 Nm3/uur. Met dergelijke volumes zou een fabriek meer dan 20 VPInstruments debietmeters nodig hebben om de productie en het verbruik van perslucht te meten. Ze leveren een schat aan gegevens om de efficiëntie van de machines en compressoren op peil te houden en eventuele persluchtlekken snel op te sporen.

Dergelijke fabrieken produceren miljoenen glazen verpakkingen per jaar. Ze gebruiken perslucht om de glasblaasmachines aan te drijven en vloeibaar glas in mallen te blazen. Alle productiebedrijven richten zich op vermindering van het energieverbruik, soms tot 50%! Aangezien perslucht ongeveer 30% van het totale elektriciteitsverbruik van deze bedrijven vertegenwoordigt, is het logisch dat dit een van hun belangrijkste prioriteiten is. In vergelijking met de hele industrie is dat gemiddeld 10%. De meeste glasfabrieken hebben gescheiden systemen: één voor de aandrijving van de machines en één voor het blazen in de vormen.

Glasverpakkingsinstallaties behoren tot de grootste verbruikers van perslucht ter wereld. VPInstruments is de voorkeursleverancier van verschillende glasfabrikanten en helpt hen hun energiebesparingsdoelstellingen te bereiken.

Compressorruimte

Compressoren bevinden zich in de meeste fabrieken in zogenaamde "compressorruimten". Dergelijke compressorruimten kunnen tot tien gegroepeerde machines bevatten. Er zou een aantal centrifugale compressoren aanwezig zijn; voor hoge druk en voor lagere druk. Voor de hogedrukcompressoren zouden extra rotatieschroeven nodig zijn die olievrije lucht leveren. Aangezien een glasfabriek 24/7, 365 dagen per jaar draait en elke afzonderlijke flesvorm een specifiek niveau van luchtverbruik vereist, is het duidelijk dat een compressorbeheersysteem van vitaal belang is om steeds de optimale combinatie van compressoren te garanderen.

Glasverpakkingsinstallaties behoren tot de grootste verbruikers van perslucht ter wereld. VPInstruments is de voorkeursleverancier van verschillende glasfabrikanten en helpt hen hun energiebesparingsdoelstellingen te bereiken.

Artikel Glas Internationaal

Lees ook ons artikel over persluchtbesparing in de glasindustrie, geschreven door onze CEO Pascal van Putten en gepubliceerd door het tijdschrift Glass International:

Persluchtbesparing in de glasindustrie

Debietmeters vergelijken hoe machines presteren

Op elke compressor en op de hoofdleidingen naar de flessenblaasmachines kunnen debietmeters worden geplaatst. Er zijn debietmeters die de productie en het verbruik van lucht controleren. De verkregen gegevens worden geregistreerd in een systeem dat ook het gas-, stroom- en waterverbruik bijhoudt. Dit kan een schat aan gegevens opleveren die kunnen worden gebruikt om nieuwe energiebesparende maatregelen te ontwikkelen. De efficiëntie van compressoren kan worden bewaakt door de hoeveelheid geproduceerde perslucht te vergelijken met het stroomverbruik. Zodra een compressor minder goed presteert, kan de oorzaak gemakkelijk worden opgespoord, bijvoorbeeld een lekkage of een vervuild inlaatfilter. Met dezelfde methode kan ook het persluchtverbruik van de flessenblaasmachines worden geanalyseerd. Flowmeters spelen een grote rol bij de bewustwording van werknemers over verantwoord energiegebruik. Het mooie van flowmeters is dat ze onmiddellijk reageren op veranderingen in de machine-instellingen en gekoppeld kunnen worden aan andere VPInstruments apparatuur die real-time gegevens weergeeft via een webinterface.

Nauwkeurigheid of trend

Debietmeters zijn eenvoudig te installeren zonder dat het persluchtsysteem moet worden stilgelegd. Echter, om deze meters nauwkeurig te laten meten, is een rechte buislengte voor en na de locatie noodzakelijk. Wanneer er meerdere bochten en ellebogen in het leidingwerk zitten, kan VPInstruments helpen bepalen op welke locaties de debietmeters het best kunnen worden geïnstalleerd, om nauwkeurige en representatieve gegevens te verkrijgen. Er kan een kleine mate van onnauwkeurigheid zijn, maar de algemene trends kunnen toch worden gedetecteerd.

Probeer onze kostencalculator en krijg direct inzicht in uw mogelijke besparingen: