Distributeursnieuws, E-bibliotheek & nieuws, Nieuws & artikelen

ISO 11011: 2013 is nu beschikbaar

ISO 11011:2013 stelt de eisen voor het uitvoeren en rapporteren van de resultaten van een persluchtsysteembeoordeling waarbij het hele systeem wordt bekeken, van de energie-input tot het werk dat als gevolg van deze input wordt uitgevoerd.

ISO 11011:2013 beschouwt persluchtsystemen als drie functionele subsystemen:

    1. voorziening die de omzetting van primaire energiebronnen in perslucht omvat
    2. transmissie die de verplaatsing van persluchtenergie omvat van de plaats waar zij wordt opgewekt naar de plaats waar zij wordt gebruikt, en
    3. de vraag, die het totaal van alle persluchtverbruikers omvat, met inbegrip van productieve eindtoepassingen en diverse vormen van persluchtafval.

ISO 11011:2013 bevat de eisen voor het analyseren van de gegevens van de beoordeling, het rapporteren en documenteren van de beoordelingsresultaten en het vaststellen van een schatting van de energiebesparing als gevolg van het beoordelingsproces. ISO 11011:2013 identificeert de rollen en verantwoordelijkheden van degenen die betrokken zijn bij de beoordelingsactiviteit.

Druk, debiet en vermogen zijn de belangrijkste parameters die nodig zijn om essentiële details te verschaffen voor de
bepaling van de energiebalans in het onderzochte persluchtsysteem...

Bij VPInstruments denken we dat de nieuwe ISO 11011 norm van groot nut is voor iedereen die betrokken is bij persluchtaudits.

Het biedt een goed uitgangspunt voor de ontwikkeling van een systematische persluchtsysteemaudit. Zo kan u in bijlage B van deze norm zeer nuttige voorbeeldtabellen vinden. Als u bijlage B in de audit van uw opneemt, kan u er zeker van zijn dat niets over het hoofd wordt gezien.

Een ander voordeel van een meer "gestandaardiseerde" auditaanpak is dat uw klanten audits van verschillende partijen kunnen vergelijken.
De nieuwe versie is op 29 augustus 2013 door ISO online geplaatst. Voor meer informatie over ISO 11011, en om uw exemplaar te bestellen, u kan hier klikken om naar ISO.org te gaan.