E-bibliotheek en nieuws, Kennis

[eBook] 10 Tips bij het installeren van persluchtdebietmeters

Thermische massastroommeters voor perslucht zijn geweldige instrumenten om het energieverbruik op uw te controleren en te beheren. Zij kunnen lekkages veel sneller opsporen dan een druksensor, zij kunnen worden gebruikt voor de toewijzing van kosten en zij kunnen worden gebruikt voor efficiëntie monitoring en onderhoudsbeheer. Het is echter belangrijk te weten hoe ze correct moeten worden geïnstalleerd. In deze FAQ geven we u enkele deskundige tips over hoe u het meeste uit uw flowmeter kunt halen.

1. Selecteer het juiste type flowmeter voor uw toepassing

Is the air wet or dry? Is an In-line or probe style best for your application? Select the right technology and type to match your situation. This can be done by using our online tool VPCalculator, or by checking with the tables in our brochures. Good practise is to plan for the normal (average) flow to be 50% to 75% of the meter’s full range. We do not recommend using a flow meter at < 10% of its full flow range. Whenever possible, select a flow meter that will operate near its midrange specification.

2. Zorg ervoor dat de luchtkwaliteit overeenkomt met de flowmeter

Ongeacht het type is elke flowmeter gevoelig voor verontreinigingen in de lucht. Bijvoorbeeld, kleverige deeltjes kunnen zich hechten aan een thermische massa flowmeter en kleine schurende deeltjes kunnen na verloop van tijd het sensoroppervlak doen slijten. Wij raden aan thermische massadebietmeters in droge lucht te plaatsen stroomafwaarts van alle luchtbehandelingsfilters om degradatie van de sensor te voorkomen. Ook bij drukverschilmeters kan een combinatie van te veel water en vuil de sensor verstoppen.

3. Maak voldoende rechte buislengte

Voor een nauwkeurige debietmeting is een symmetrisch, volledig ontwikkeld turbulent stromingsprofiel nodig. Raadpleeg de leidingtabel, die u kan vinden op de flowmeter's handleiding, voor de minimaal aanbevolen leidinglengte. Zorg ervoor dat u de meter installeert op de aanbevolen afstand van bochten, kleppen en andere voorwerpen die het stromingsprofiel kunnen verstoren. Houd er ook rekening mee dat het stromingsprofiel kan veranderen wanneer de snelheid toeneemt. Als vuistregel adviseren de meeste fabrikanten een minimum van "20 maal de pijpdiameter" na een bocht van 90 graden. Er zijn fabrikanten die beweren dat een kortere buislengte voldoende is voor hun flowmeter technologie. Maar u kan de wetten van de fysica niet veranderen en daarom adviseren wij de langste buislengte te gebruiken die voor en na de flowmeter beschikbaar is.

4. Pas op voor temperatuurschommelingen

Als de temperatuur snel verandert, kan dit de meetnauwkeurigheid van de flowmeter beïnvloeden en extreme temperaturen kunnen ook de levensduur verkorten. Grote temperatuurschommelingen, die na slecht functionerende adsorptiedrogers kunnen optreden, moeten worden vermeden. Het is ook een goede gewoonte om de maximale temperatuurwaarde van uw flowmeter te controleren om er zeker van te zijn dat de slechtst denkbare omstandigheden, op de plaats waar de meter is geïnstalleerd, niet tot oververhitting en schade aan de flowmeter zullen leiden.

5. Zorg ervoor dat de perslucht flowmeter 3-in-1 is.

Een thermische massa flowmeter meet alleen de massastroom. Zonder druk en temperatuur zegt dit niets over wat er werkelijk aan de hand is. Stop dus met het verspillen van uw tijd door alleen naar het debiet te kijken, maar krijg het complete beeld. Alle VPFlowScope-producten, zowel thermische als differentiaaldrukproducten, meten debiet, druk en temperatuur.

6. Wees bedacht op omgekeerde stroming

Stroming in persluchtleidingen kan onverwachts van richting veranderen en alleen een bidirectioneleflowmeter kan dit aantonen. Daarom zijn alle VPInstruments' debietmeters uitgerust met een bidirectionele sensor. Omgekeerde stroming kan problemen aan het licht brengen met ringnetwerken, meerdere compressorruimtes, terugslagkleppen, lekkage in compressoren, afvoeren, filters en drogers. Het meten van het debiet in beide richtingen is cruciale informatie voor het begrijpen van uw persluchtsysteem.

7. Het effect van een ontvanger begrijpen

Het meten van debiet en druk voor of na de ontvangertank maakt een groot verschil!Als u meerdere ontvangers heeft, wordt de situatie nog complexer. Als u geen rekening houdt met de ontvanger, kan u verkeerde conclusies trekken over de capaciteit van de compressor of de apparatuur. Houd er dus rekening mee hoe de tank het systeem uw beïnvloedt wanneer u in de buurt van ontvangertanks meet en wees u ervan bewust dat een lange leiding ook als ontvanger fungeert.

Een flowmeter voor elke situatie

Uw productieproces bestaat uit veel verschillende stappen, zoals eerder uitgelegd. Dit vraagt om verschillende soorten flowmeters. Gelukkig biedt VPInstruments flowmeters voor elk onderdeel van het persluchtsysteem. Van de aanbodzijde tot de vraagzijde. Deze flowmeters maken allemaal deel uit van dezelfde "productfamilie", dus de manier om ze te gebruiken is grotendeels hetzelfde. Ze kunnen echter in verschillende situaties worden gebruikt.

VPFlowScope DP is speciaal ontworpen voor natte en vuile persluchtdebietmetingen. Wanneer dergelijke randvoorwaarden niet nodig zijn, is de VPFlowScope M een goede keuze. Deze flowmeter is geschikt voor het meten van droge perslucht en technische gassen (na een droger). Onze In-line flowmeters daarentegen zijn gebouwd voor kleine leidingen tot 2".

Debietmeters

Krijg direct inzicht in uw energiestroom en verlaag de kosten met VPInstruments

Binnenkort zal uniet alleen lucht meten - uzal door de resultaten ook op lucht lopen!

Gerelateerde berichten