Artikelen, Distributeursnieuws, E-bibliotheek & nieuws, Kennis, Nieuws & artikelen

Duurzame productie begint met perslucht

Jaarlijkse totale persluchtbesparing wereldwijd

Perslucht is een dure vorm van energie, aangezien de meeste elektriciteit die wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit wordt omgezet in warmte. Verdere verliezen stroomafwaarts maken perslucht tot de nummer 1 nutsvoorziening waarop men zich moet richten wanneer u wil beginnen met energiebesparing in uw productie-installatie.

Perslucht - samengeperste lucht zoals in de banden van uw auto - is naast elektriciteit een van de meest gebruikte vormen van energie in productiebedrijven. Maar liefst 10% van alle gebruikte industriële elektriciteit wordt omgezet in perslucht. Waarom? Om veel verschillende redenen in veel verschillende industrieën. Denk aan het vervaardigen van machines in de papier- en drukindustrie of het vormen van mallen in de glas- en kunststofindustrie. Maar perslucht wordt ook gebruikt om grote hoeveelheden losse producten te verplaatsen, zoals meel, graan en plastic pellets, of om producten als fruit, noten of afgekeurde producten op transportbanden te sorteren. In welke industrie u ook werkzaam is, u zal (bijna) altijd perslucht nodig hebben.

Dus, terug naar deze 10% benodigde perslucht. Recente studies in de VS, Australië en Europa hebben aangetoond dat een verbazingwekkende 4,2% van alle opgewekte elektriciteit wereldwijd nodig is.

Energieverbruik wereldwijd

Helaas wordt veel perslucht verspild door lekkages, verkeerde toepassing van perslucht en door inefficiënte distributie van lucht door verouderde leidingen. Het verlies (of lees "besparingspotentieel") van een persluchtsysteem varieert van 10% tot 50%, afhankelijk van de toestand van het productiebedrijf. Vooral in oude fabrieken worden vaak grote lekkages ontdekt die oplopen tot een behoorlijk percentage van het nominale verbruik. Maar ook bij het opwekken van perslucht gaat veel energie verloren. Bij het comprimeren van lucht wordt het grootste deel van het opgenomen vermogen direct omgezet in warmte (denk maar aan uw fietspomp die na gebruik zeer heet wordt), zodat er ongeveer 20 ... 25% bruikbare energie in de perslucht overblijft. Van deze 25% gaat weer een groot deel verloren aan drukverliezen. Daarom is perslucht, als vuistregel, tot 20 keer duurder dan elektriciteit.

Energiebesparing is de sleutel tot een duurzame samenleving. In de industrie zouden persluchtsystemen prioriteit nummer 1 moeten zijn uw , omdat de besparingen zeer aanzienlijk kunnen zijn (20..50%) en de terugverdientijden meestal zeer kort en voorspelbaar zijn. Uit een Duitse studie [Radgen 2002] blijkt een typische terugverdientijd van iets meer dan een jaar. Dezelfde onderzoekers berekenden dat het besparingspotentieel gemiddeld 32,9% bedraagt.

Wat zou het effect op onze wereld zijn als deze potentiële besparing binnen een jaar gerealiseerd zou kunnen worden? In de volgende tabel hebben we de cijfers in perspectief geplaatst.

Jaarlijkse totale persluchtbesparing wereldwijd

Kolen: Als we ons zouden richten op een wereldwijde vermindering van 33% van het industriële persluchtverbruik, zouden 55 kolengestookte elektriciteitscentrales van 600 MW kunnen worden gesloten.

Wind: Een besparing op perslucht van 33% zou gelijk zijn aan het vermogen van 44.330 windmolens van 2 MW.

Zon: 33% van de persluchtbesparing komt overeen met 1.330 PV-centrales van 50 MW.

Conclusies

Perslucht is een zeer belangrijke en dure vorm van energie, omdat de meeste elektriciteit die voor de stroomopwekking wordt gebruikt, in warmte wordt omgezet. In veel gevallen wordt met deze warmte niets gedaan, waardoor het rendement van een persluchtsysteem niet meer dan ongeveer 20% bedraagt.

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar besparingen, maar veel bedrijven zijn zich er nog steeds niet van bewust. Onopgemerkte lekkages zijn tegenwoordig nog steeds actueel op de werkvloer, aangezien persluchtlekken geen andere problemen veroorzaken dan wat lawaai.

Als we perslucht als energiebron in perspectief zouden plaatsen, zou het duidelijk zijn dat persluchtbesparingen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van ons wereldwijde energieprobleem. Het zou gelijk staan aan het stilleggen van 55 kolencentrales, 44.330 windturbines (2 megawatt per turbine) of 1.330 PV-centrales (50 megawatt per centrale). De terugverdientijd van energiebesparende investeringen in perslucht is over het algemeen kort en voorspelbaar.

Gerelateerde berichten