Artikelen, Distributeursnieuws, E-bibliotheek & nieuws, Uitgelicht op homepage, Kennis, Nieuws & artikelen, Oekraïne

Spreekcijfers van een Keniaanse kabelfabrikant

Een van de grootste uitdagingen om het persluchtgebruik te optimaliseren is te bepalen waar, hoe en wanneer de verbeteringen moeten plaatsvinden. Door het experiment met real-time metingen van VPFlowScope In-line kon onze klant eenvoudig de Return On Investment berekenen en rationele beslissingen nemen.

De uitdaging in de kabelindustrie

Onze klant is een fabrikant van elektrische en communicatiekabels in Kenia. Zij produceren kabels voor zowel binnenlandse als internationale industriële toepassingen. In de kabelindustrie is de droogfase om al het water te verwijderen na het koelen absoluut noodzakelijk. Alle kabels moeten naar behoren worden gedroogd.

Wat de droogfase betreft, werkte de klant met twee gefaciliteerde holle cilindrische buizen om de perslucht te leiden. Deze werkwijze vertoonde echter vele gebreken, zoals een slechte droging, een hoog persluchtverbruik en een enorm geluidsniveau.

Met VPFlowScope In-linekon onze klant gemakkelijk de Return On Investment berekenen en rationele beslissingen nemen.

Om het droogproces te verbeteren, besloten zij te experimenteren met een nieuw luchtveegsysteem. Om het persluchtverbruik te evalueren en meer inzicht te krijgen, gebruikte de klant de VPFlowScope In-line 0,5" om zowel de oude als de nieuwe luchtveegsystemen te meten.

Vergelijking persluchtverbruik door VPFlowSpope In-line

En dit was wat de cijfers ons vertelden tijdens het experiment:

Vóór - Het oude gefaciliteerde systeem

De twee gefaciliteerde holle cilindrische pijpen hadden respectievelijk 4 en 20 diameter gaten. Elk gat heeft een diameter van 4 mm en verbruikt 3 SCFM lucht bij 5,5 bar:

1e pijp: 3 SCFM x 4 gaten = 12 SCFM
2e pijp: 3 SCFM x 20 gaatjes = 60 SCFM

Jaarlijkse energiekosten:
72 SCFM x ( 22 kW / 100 SCFM ) x 2.000 uur x 0,13 Euro / kWhr = € 4.118

Na - De nieuwe luchtveeg

De nieuwe luchtpijp met een inwendige diameter van 3" verving beide pijpen, terwijl hij 55% minder perslucht verbruikte bij 5,5 bar.

 

Nieuwe luchtveger verbruikt: 39,8 SCFM

Jaarlijkse energiekosten:
39,8 SCFM x ( 22 kW / 100 SCFM ) x 2.000 uur x 0,13 Euro / kWhr = € 2.278

Jaarlijkse besparingen: € 4.118 - € 2.278 = € 1.840

Belangrijkste opnames

> Totale energiebesparing per machine: € 1.840
> Investeringskosten: € 691
> Terugverdientijd: 4,4 maanden

Met dit duidelijke resultaat aarzelt het bedrijf niet om het nieuwe systeem in te voeren.

Conclusies

> Met de VPFlowScope In-line kon de klant gemakkelijk de ROI berekenen en rationele beslissingen nemen.
> Dankzij het nieuwe luchtveegsysteem kon de klant 45% energiekosten per productiemachine besparen, alle kabels zijn volledig droog zonder achteraf sponzen te gebruiken.
> De permanente debietmeters stellen de klant in staat om elke verandering in de luchtvraag volledig te controleren en onmiddellijk in te grijpen om verlies te voorkomen.