Articles, Distributor News, E-library & News, Featured on homepage, News & articles

Aardgas verbruik meten? Slim combineren!

In industriële productieprocessen waar veel aardgas wordt gebruikt, is het interessant om per afdeling, productielijn, of per individuele machine het gebruik te kunnen meten. Zeker nu de gasprijzen de pan uit rijzen.

Dit was in het algemeen een vrij kostbare investering waarbij turbinegasmeters, balgen, rotor of ultrasone gasmeters moesten worden geplaatst. Deze moesten vaak worden voorzien van een losse pulsomvormer of elektronisch volume herleiding instrument [EVHI]. Kosten lopen dan al snel op naar 1500 tot 3500 Euro per meetpunt.

Alternatief voor deze relatief dure oplossing is het plaatsen van digitale thermische massaflow meters. Deze meters hebben als nadeel dat er een gevoeligheid is voor de gassamenstelling. De meters zullen hierdoor dus systematisch afwijken.

Maar wat als je nu alle gebruikers tezamen voorziet van een thermische massaflowmeter? Dan zal die afwijking voor alle gebruikers ongeveer hetzelfde zijn! Je kan dan dus alles bij elkaar optellen en de individuele meters delen door het totaal.

VPFlowScope flow meters (1) (1)

Bespaar geld en verbeter de efficiëntie met VPInstruments flow meters.

Vervolgens pak je de meterstand van de hoofdmeter. Dit kan een turbine of roterende gasmeter zijn, voorzien van volumeherleiding. En verdeel je de meterstand naar rato over de gebruikers. Hiermee kan een nauwkeurigheid gehaald worden van orde grootte 1% plus de extra onzekerheid van de thermsiche massaflowmeters. En dit is ruim voldoende als je kosten wilt kunnen toewijzen, lekkages wil detecteren of oneigenlijk gebruik (oeps vergeten uit te zetten…) wilt tegen gaan.

En zo krijg je heel netjes een procentuele onderverdeling. Iedereen wordt gelijk behandeld.

Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat alle flowmeters binnen het juiste meetbereik liggen. Dus niet helemaal onderin, maar net zoals bij een weegschaal: gebruik een brievenweegschaal voor brieven, en een pakketweegschaal voor zwaardere pakketen.

Dit betekent dat je moet gaan kijken naar de aansluitwaarde van de diverse productiemachines, boilers en ketels. Vervolgens check je de leiding diameter, werkdruk en temperatuur.

7 overlooked features that deserve more attention when choosing a flow meter.

Recent heeft VPInstruments succesvol een vergelijkbaar project uitgevoerd bij een fabrikant van voedingsmiddelen. De VPFlowScope In-line flowmeters zijn hier gekoppeld aan VPVision. Dit is een modern webtechnologie gebaseerd energie management systeem dat eenvoudig te configureren en in bedrijf te stellen is. En uitbreidbaar naar andere energiestromen zoals elektriciteit, water, stoom en perslucht.

Kortom, door slim te combineren van moderne technologie en bewezen mechanische gas meters kun je gemakkelijk het verbruik in kaart brengen en veel geld besparen. Meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

By Pascal van Putten, CEO from VPInstruments.

We are looking for a Sales Engineer

Get free presentation for you and your team on the benefits of permanent monitoring

A permanent monitoring of your compressed air and other utilities is key to maximizing energy savings. It comes with many benefits as the example above shows, including data-based investment decisions, alarms, increased awareness, and in some cases even an increase in production. Our team experts provide free-of-charge an online presentation to you and your team on the benefits of permanent monitoring. Interested? Make your appointment today!

  • By submitting your contact information by means of this form, you are indicating your formal acceptance of our Privacy Policy
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.